Link copied!
The largest catalogue of Indian Baby Names
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing names of Vrishabha Rashi starting with 'U'
Name
Meaning
Numerology
Rashi
favorite favorite
Ullupi
Pretty face
1
vrishabha
favorite favorite
Udita
Ascended
1
vrishabha
favorite favorite
Uchadev
Lord Vishnu
1
vrishabha
favorite favorite
Upkosha
Treasure
1
vrishabha
favorite favorite
Udey
Rising to fame and honor
1
vrishabha
favorite favorite
Utpalaksh
Lord Vishnu
1
vrishabha
favorite favorite
Ujendra
Conqueror
1
vrishabha
favorite favorite
Udyami
Hardworking, Entrepreneur
1
vrishabha
favorite favorite
Utkrishta
Best
1
vrishabha
favorite favorite
Uthama
Exceptional
1
vrishabha
favorite favorite
Urvaksh
Joyful
1
vrishabha
favorite favorite
Utsang
Embrace
1
vrishabha
favorite favorite
Ushangu
Lord Shiva
1
vrishabha
favorite favorite
Upjay
To help, To support
1
vrishabha
favorite favorite
Utpalakshi
Goddess Laxmi
1
vrishabha
favorite favorite
Uppas
Gem
1
vrishabha
favorite favorite
Umika
Goddess Parvati
1
vrishabha
favorite favorite
Unabh
Elevated, Eminent
1
vrishabha
favorite favorite
Uruvi
Substantial, Excellent, The earth
1
vrishabha
favorite favorite
Urishilla
Excellent
1
vrishabha
favorite favorite
Ushana
Desire, The Som plant that produces Soma
1
vrishabha
favorite favorite
Upanshu
Mantras in Low Tone
1
vrishabha
favorite favorite
Udarathi
Lord Vishnu
1
vrishabha
favorite favorite
Upasana
Veneration, Worship
1
vrishabha
favorite favorite
Ujesha
Lord Shiva
1
vrishabha
scroll up icon