Link copied!
Sign in / Sign up
47
Shares

जाणून घ्या वयानुसार किती वेळ झोप घेणे आवश्यक असते.

नवजात बाळ जन्माला आल्यापासून अगदी वयस्क व्यक्ती पर्यंत प्रत्येकाला झोपेची आवश्यकता असते.परंतु वयानुसार कोणाला साधरणतः किती झोपेची आवश्यकता असतेहे आपण पाहणार आहोत.

१. नवजात ते तीन महिने (०-३ महिने )

नवजात बाळ ते ३ महिन्याचे बाळ  यांना  दिवसातून १४ ते १७ तास झोप आवश्यक असते. 

२. ४ ते ११ महिन्यांचे मूल (४ ते ११ महिने )

४ महिन्याचे बाळ ते दिवसातून ११ महिन्याच्या मुलाला १२ ते १५ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

३. एक वर्ष ते दोन वर्ष (१ ते २ वर्ष )

             एक वर्ष ते २ वर्षाच्या मुलाला ११ ते १४ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

४. तीन ते पाच वर्ष(३-५ वर्षे )

३ वर्ष ते ५ वर्षाच्या मुलांना  १० ते १३ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

५. सहा वर्ष ते तेरा वर्ष ( ६ ते १३ )

६ वर्ष ते १३ वर्षाच्या मुलांना ९ ते ११ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

६.चौदा ते सतरा वर्षे (१४ ते १७ वर्षे )

१४ वर्ष ते १७ वर्षाच्या मुलांना ९ ते ११ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. ८ ते १० तासाची झोप आवश्यक असते. 

७.अठरा ते चौसष्ट वर्षे (१८ ते ६४ वर्षे )

१८ वर्ष ते ६४  वर्षाच्या व्यक्तींना ८ ते ९ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

८. पासष्ट ते पुढील (६५ ते पुढील )

पासष्ट ते पुढील व्यक्तींना ७ ते ८ तासाच्या झोपेची आवश्यकता असते. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon