Link copied!
Sign in / Sign up
8
Shares

तुमच्या बाळाचे हावभाव आणि इशारे ओळखा.

बाळ बोलायला लागण्याच्या खूप आधीपासूनच त्याच्या हावभाव आणि हातवारे करून तुम्हाला खूप काही सांगत असते. त्यांना शब्द वापरता येत नसल्यामुळे सध्यातरी ते त्यांच्या डोळ्यांनी आणि चेहऱ्यावरच्या एक्स्प्रेशनने तुमच्या बोलण्याला उत्तर देत असतात. बाळाचे गोंडस रूप त्याच्या या प्रयत्नामुळे अजूनच मनमोहक वाटते. तुम्हाला वाटेल की बाळाला २ प्रकारचेच हावभाव येतात, रडणे आणि शांत बसणे. पण जर तुम्ही निट निरीक्षण केलेत तर तुमच्या लक्षात येईल की यापेक्षाही काही हावभाव करून बाळ तुमच्यासोबत त्याच्या भावना मांडत असते.

बाळाचे हे हावभाव तुम्ही ओळखायला लागलात तर त्याचे नखरे तुम्हाला सहज टाळता येतील. तुम्हाला कळू शकेल की बाळाला त्रास होतोय की त्याला झोप येत आहे किंवा केवळ तुमच्याकडे बघून त्याचे मान भरून आले आहे ते. त्याला भूक लागली आहे की त्याला कसला त्रास होत आहे म्हणून ते रडत आहे हे जाणून घ्यायला तुम्हाला या हावभावांची मदत होईल.

त्याच्या हावभावांवरून बाळाला काय वाटते ते अजून घ्या.

१. दूर बघणे.

तुमच्या कड्यावर असतांना किंवा तुमच्याजवळ खेळतांना बाळ जर दूर कुठेतरी बघत असेल तर याचा साधा अर्थ असा होतो की त्याचे मन भरून आले आहे. तुमच्याकडे न बघता बाळ दूर बघून त्याचे मन दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न करते आहे. याचा सोपा अर्थ असा की त्याला आता प्रौढ व्यक्तींचा सहवास काही काळ नको आहे. त्याला दूर बघू द्या, तुमच्याशी न बोलता बाळाला जर स्वतःच इकडे तिकडे बघायचे असेल तर त्याचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याचे मन बनल्यावर ते परत तुमच्याकडे बघून तुमच्याशी खेळायला लागेल.

२. मागे झुकणे.

बाळ तुमची कड्यावर असतांना किंवा खाली झोपलेले असतांना पाठीने मागे झुकत असेल तर याचा अर्थ त्याला कसला तरी त्रास होत आहे. जर या मागे झुकाण्यासोबत बाळ रडतही असेल तर त्याला अॅसिडीटी झाली असल्याची शक्यता आहे. अशावेळी जेंव्हा बाळ पाठीतून मागे झुकत असेल तेंव्हा त्याला नीट सरळ उभे करा आणि पाठीवर चोळा किंवा थोडेसे थोपटा. याने बाळाला ढेकर येईल. यासोबत थोडीशी हालचाल झाली के त्याला बरे वाटेल.

३. स्मितहास्य.

जवळपास ६-८ आठवड्यांचे झाल्यावर बाळ हसायला लागते. बाळ स्मितहास्य करते तेंव्हा ते समाधानी आहे असे त्याला सांगायचे असते. त्याला पोटावर छान चोळून दिल्यास किंवा त्याच्या आवडीचा मसाज त्याला मिळाला असल्यास बाळ स्मितहास्य करायला लागते. त्याची आवडती गोष्ट घडली की बाळ आपोआप हसते. थोडे मोठे झाल्यावर तुम्हाला पाहताच किंवा त्याच्या आवडत्या व्यक्तीला पाहून बाळ हसते. दात आल्यावर त्याचे हसणे अजून वाढते.

४. डोळे आणि चेहेरा चोळणे.

बाळ जेंव्हा चेहेरा चोळायला लागते तेंव्हा सहसा त्याला झोप आलेली असते. कधी कधी चेहेऱ्यावर खाज आल्यास सुद्धा हे त्याचे खाजवण्याचे प्रयत्न असू शकतात. बाळाचे एका हाताने डोळे चोळणे म्हणजे त्याला खूप झोप आलेली आहे, डोळे जास्त वेळ उघडे राहिल्यामुळे ताणले जातात आणि झोप आल्यावर बाळ डोळे चोळते. बाळाला स्वतःचे कान ओढायला आणि हाताने घासायला पण आवडतात. पण सारखे सारखे आणि त्रासदायक चेहेरा करून बाळ कान चोळत असेल तर त्याला ताप आलेला असू शकतो किंवा त्याच्या कानात इन्फेक्शन असू शकते.

५. दचकणे.

कधी कधी लहान बाळ अचानक दचकल्यासारखे किंवा आश्चर्य वाटल्यासारखे हावभाव करते. कधी मान इकडे तिकडे फिरवून आणि डोळे मोठे करून पाहते. त्याच्या दचकाण्यानंतर रडणे सुरु होते नाहीतर थोड्या वेळासाठी सुन्न होते. कधी मोठा आवाज ऐकला किंवा अचानक प्रखर प्रकाश पहिला की बाळ असे वागते. त्याला अपेक्षित नसलेल्या गोष्टी त्याच्या आजूबाजूला घडल्यास बाळ दचकते. अशावेळी बाळाला धीर देण्यासाठी त्याला त्याच्या पांघरुणात गुंडाळून जवळ घ्या त्याला छातीशी धरून पाठीवर हात फिरवा. बाळाला भीती वाटणार नाही असे काहीतरी करा आणि घडलेल्या घटनेपासून त्याचे मन विचलित करा.

६. भुकेने किंवा वेदनेने रडणे.

भूक लागल्यामुळे बाळ रडत असेल तर ते ओळखणे सोप्पे असते. बाळ हळू आवाजात, थांबून थांबून रडते. त्याच्या रडण्याच्या तीव्रतेत फरक असतो. त्याला दुध मिळाले की ते लगेच शांत बसते. याउलट जर बाळ खूप वेळ आणि सतत जोराने रडत असेल तर त्याला काहीतरी त्रास होत असतो. आईला बाळाच्या मनातले हे तसे आपोआपच कळते !    

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon