Link copied!
Sign in / Sign up
9
Shares

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം

എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉയരം വെക്കുന്നത് കാണുവാനിഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നുകിൽ ഉയരക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ഉയരമോ മാത്രം വെക്കുന്നതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ബാക്കി കുട്ടികളെക്കാളും ഉയരക്കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെന്നതു പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ? ഒട്ടുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉയരം വര്ധിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഉയരം വർധിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന 11 പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കൂ, അവർ എത്ര വേഗ പൊക്കം വെക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് കാണാം.

പാൽ

പ്രോടീനുകൾ, കാൽസിയം, വിറ്റാമിൻ എ എന്നിവ അടങ്ങിയ അദ്‌ഭുത ആഹാരമാണ് പാൽ. കാൽസിയം എല്ലുകളുടെ ഘനം വെപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുമ്പോൾ, പ്രോടീനുകൾ കുട്ടികളുടെ കോശങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൊക്കം കൂടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

മുട്ട 

 

ഉയരം കൂട്ടുന്നതിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണാഹാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മുട്ട. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ റിബോഫ്ളാവിന് അഥവാ വിറ്റാമിൻ ബി 2 അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശരീരവളർച്ചയിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിത്യേന ഓംലെറ്റ് ആയോ പുഴുങ്ങിയ രൂപത്തിലോ കോഴിമുട്ട നൽകുക.

പഴങ്ങൾ:

നല്ല പഴങ്ങൾ ഫൈബറും പൊട്ടാസിയവും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയതാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയും ഇവ വർധിപ്പിക്കുന്നു. വിശപ്പു വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇത് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാങ്ങ, തണ്ണിമത്തൻ, പഴം എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പഴങ്ങളാണ്.

മുഴു ധാന്യങ്ങൾ:

വിറ്റാമിൻ ബി , ഇരുമ്പു, മഗ്നീഷ്യം, സെലീനിയം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ധാന്യങ്ങൾ. മസിലുകളുടെ വളർച്ചയിലും ഉയരം കൂട്ടാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഏതു രൂപത്തിലായാലും- ചോറായോ, പോപ്പ് കോനായോ, ബ്രഡ് ആയോ, ആട്ടയുടെ ഏതെങ്കിലും രൂപമായോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്  കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്  ഉറപ്പാക്കാം.

ചിക്കൻ:

മാംസാഹാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രോടീൻ നൽകുന്നതു ചിക്കൻ ആണ്. മസിലുകളുടെയും ടിസ്സുഏകളുടെയും വളർച്ചക്ക് ഇവ സഹായിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉയരം വര്ധിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായതിനാൽ അവരെക്കൊണ്ടിതു കഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.

മൽസ്യം:

തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തിനും ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരപദാർത്ഥമാണ് മീൻ. സാൽമൺ, ട്യൂണ എന്നിവയാണ് ഉയരം വര്ധിക്കുവാൻ ഏറ്റവും സഹായകരമായ മീനുകൾ. കടൽ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്.

ഓട്സ്:

മസിലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടയാനും വണ്ണം കുറക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരപദാർത്ഥമാണ് ഓട്സ്. ഇവ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ച ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ്.

ചീര:

 

ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഇരുമ്പും കാൽസ്യവും നൽകുന്ന ഒരു പച്ചിലയാണ് ചീര. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ശരീര വളർച്ചക്ക് ഉത്തമമാണ് ഈ സസ്യാഹാരം.

കൂൺ:

വളരെ രുചികരമാണെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആഹാരവസ്തുവാണ് കൂണുകൾ. ഇവയിലടങ്ങിയിട്ടിക്കുന്ന കാൽസിയം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാരറ്റ്:

ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് കാരറ്റുകൾ. പച്ചക്കോ, ജ്യൂസ് ആയോ, ഹൽവയായോ കുട്ടികൾക്ക് കാരറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ വളർച്ചക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ്.

തൈര്:

പാൽ പോലെ തന്നെ വളരെ അധികം പോഷണം നൽകുന്ന ആഹാരമാണ് തൈര്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കട്ടത്തൈര് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിവിധ ഫ്‌ളേവറുകളിൽ കിട്ടുന്ന യോഗര്ട് അവർക്കു വാങ്ങി നൽകിയാലും മതി. ഇത്തരത്തിൽ, നള പോഷകാഹാരങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കുട്ടികളുടെ ഉയരം കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon