Link copied!
Sign in / Sign up
2
Shares

थंडीतील सकाळ प्रसन्न आणि उत्साही होण्यासाठी काही उपाय


थंडीच्या दिवसात सकाळी लवकर उठणे आणि कामाला लागणे हे किती जीवावर येते हे प्रत्येकाला माहिती आहे. पण थंडीचा मोसम व्यायाम करण्यासाठी, तब्बेत सुधारण्यासाठी उत्तम असतो म्हणून या थंडीच्या दिवसात सकाळ ही मरगळलेली आळसवाणी न होता प्रसन्न आणि उत्साही होण्यासाठी काही उपाय सांगणार आहोत.

१. रात्रीची चांगली झोप घ्या.

तुमच्या दिनक्रमात रात्रीच्या झोपेल महत्व द्या, झोपताना मोबाईल फोन,टॅबलेट, अश्या गोष्टींचा वापर कमी करा.त्याच बरोबर लवकरत-लवकर झोपण्याचा प्रयन्त करा.शरीरला कमीत-कमी ७-८तास झोप आवश्यक असते. तुमची रात्रीची पुरेशी शांत झोप तुमची सकाळ प्रसन्न आणि उत्साही बनवते.

२. मला हे आवडत नाही हे म्हणणं बंद करा.

जर टीम कुकने रोज पहाटे ३.४५ ला उठून मला हे आवडत नाही असा म्हणत बसला असता तर त्याची सकाळ आणि त्याच दिवस कधीच चांगला गेला नसता आणि आत्ता तो ज्या हुद्दयावर जागेवर आहे तिथे कधीच पोहचला नसता.लवकर उठून नकारात्म विचार आणण्यापेक्षा काहीतरी चांगल्या गोष्टीचा विचार करा.

३. भरपूर न्याहारी/नाश्ता करा.

थंडीच्या दिवसात खाण्याचा बाबत जागरूक राहा. या काळात सतत आणि खूप भूक लागते. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता हा भरपूर करा. या काळात तुमच्या आहारात उष्णता निर्माण करणारे पदार्थ खा. तसेच ड जीवनसत्व असणारे पदार्थ खा.

४. कामाशिवाय इतर आवश्यक आणि आवडत्या गोष्टींचा विचार करा.

प्रत्येक सकाळी उठल्यावर आपल्याला-दिवसभरात काय-काय कामे करायची आहेत याचा विचार करतो. तसेच काही मिनटे वेळ काढून कामाशिवाय आवश्यक आणि आवडत्या गोष्टी जसे व्यायाम, सकाळी फिरायला जाणे, वाचन करणे, निवन गोष्टी शिकणे अश्या काही गोष्टीसाठी थोडा वेळ द्या. या गोष्टी तुमच्या मनाला प्रसन्न आणि ताजेतवाने करण्यास मदत करतील.

५. घरात प्रकाश येऊ द्या.

काळोख आणि पडदे बंद असणे आपल्याला आळशी बनवते आणि असे वातावरण झोपेशी आणि आळसास प्रवृत्त करते. महान दारे, खिडक्या,पडदे उघडून हवा वारा उजेड आत येऊ द्या. तुम्हांला प्रसन्न वाटेल आणि सकाळ आळसवाणी जाणार नाही.

६. तुमची खोली थोडी उबदार ठेवा.

तुमच्या झोपायच्या खोलीत जर थंडावा असेल तरसतत झोप येत राहते, पांघरूणातून बाहेर येण्याची इच्छा होत नाही. जर झोपायची खोली थोडी उबदार असले तर तुमची झोप पूर्ण होऊन लवकर उठण्यास उत्साह येईल. आणि तुमचा दिवस चांगला जाईल

७. दुसऱ्या दिवसाची तयारी आदल्या दिवशीच करून ठेवा.

बहुतांश जणांची सकाळ ही घाईची असते. त्यामुळे जर तुम्ही आदल्या दिवशीच तयारी करून ठेवली तर तुम्हांला घाई कमी होईल. शांतपणे सकाळ सुरु होईल. अश्याप्रकारे सुरु झालेली सकाळ तुम्हांला नक्कीच तुमची कामे करण्यास उत्साह निर्माण करून देई

८. अंघोळीचा आनंद घ्या.

अंघोळ करणे हा रोजच्या दिनक्रमातील एक प्रसन्न करणारी गोष्ट आहे. शाररिक दृष्टया आणि मानसिक दृष्टया प्रसन्न वाटते.  

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon