Link copied!
Sign in / Sign up
7
Shares

ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಾಯಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವಳು?

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಬುದ್ದಿವಂತ, ದಯಾಳುವಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀವು ಏನನ್ನು ನಂಬಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಿರೋ ಅದೇ ಹಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯುಳ್ಳವು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಇದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಳು, ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಬರುವನು, ಮತ್ತು ಮಗಳು ತನ್ನ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗನು ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನೋಡುವರು, ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು, ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಂದಿರು ತಾವು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

೧.ಸಮಯ ಕೊಡುವುದು

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಗಂಡಂದಿರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರತದಿಂದ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತಾತರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ.

೨.ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೆನಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ  ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾದರು ಆಯಿತು.

೩.ಗುರುವಾಗಿ

ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ/ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ತಾಯಿಯು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಗುರುವಾಗಿ, ಅವರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ತಾಯಿಯು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಂದಿರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

೪.ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಮಗುವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮಗುವಿನ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ,ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ತಂದೆಯು ಯಾರಿಂದಲೂ ಭರಿಸಲಾಗದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಒಳ್ಳೆಯ, ಸುಂದರ ಮನುಷ್ಯ!.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon