Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ!


 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯಃ 

ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ನೇ ರಾತ್ರಿ / 14 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ' ಯನ್ನು ಆಚಾರಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು  ಪೂಜಿಸುವ ಹಬ್ಬವು, ಆ ದಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿವ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನ.

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. .

ಈ ದಿನದಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ನೀರು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮರದ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದು ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಲಿಂಗಾದ ಸ್ನಾನದ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

3. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಿವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇದು ಆಸೆಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗಬೇಕು.

5. ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ನಂತರ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು.

6. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿವನಿಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ವಿಧಾನ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು , ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಡಿಯಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಥಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಶ್ರದ್ದೆ- ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಲಿಂಗ ಕ್ಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು.

ನೀರು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ನೀರು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮರದ ಪೇಸ್ಟ್, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಹಾರಗಳ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್) ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ,ಧತುರ ಮುಂತಾದ ಹೂಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ನೀವು ಶಿವ ಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ-ಕೆಲವು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಧತುರ ಹೂ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಈ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನಂತರ, ಮೊದಲು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಗಂಧದಕಡ್ಡಿ ಬಳಸಿ. ಶಿವ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸುವವನು -ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ-ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ'ಯನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ನೀವು ಶಿವ ಚಾಲೀಸ ಮತ್ತು ಶಿವನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ನಂತರ ಶಿವ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆರ್ಥಿ ಬೆಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಭಜಿಸಿ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon