Link copied!
Sign in / Sign up
5
Shares

ಶಿಶುಗಳು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ?

ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಿರುನಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾನಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?

ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ವಿಧದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು ಇವೆ, ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆ,ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಿಶುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಸುಗಳು ಮೊದಲಿನ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದ್ದು,ನಮಗೆ ಈವಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆದಂತೆ ನಾವಭಾವಿಸಿದುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರ ಮುಖಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ .ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳು ಸಹ, ದೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಣೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ದಂತ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೆದರಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೆರಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾದ ದುಃಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ೩ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಃಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳು ೭ ಅಥವಾ ೮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವೇಕದ ಕನಸುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.  ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವ ಸಮಯ. ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇರಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು  ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಎಲ್ಲ ಶಿಶುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆಂಬುವುದನು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿಶುಗಳು ಕನಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರ ಮಿದುಳುಗಳು ಕೇವಲ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರತವಾಗಿವೆ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon