Link copied!
Sign in / Sign up
17
Shares

ಶಿಶು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು: ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಿಶುಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಶಿಶುಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಲವು ಹಂತಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ, ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವುದು, ನಗುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವುಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ದೈಹಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತ್ತದ್ದು.

ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು:

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಶಿಶುಗಳು, ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

೨-೩ ತಿಂಗಳು:

ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇಹಗಳನ್ನು, ತಲೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈ ಮುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದಾಗ  ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವನು/ಅವಳು ದಿನ ನೋಡುವವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಗುತ್ತಾನೆ.

೪-೭ ತಿಂಗಳು:

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳು ನಗುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು, ಕೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ, ಬಲಗಡೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹುರುಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ(ಎಡ/ಬಲ ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ತಿರುವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ), ಕೆಲವರು ತೆವಳಲು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವರು.

೮-೧೨ ತಿಂಗಳು:

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಭೂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್(ಜಂಗಮ ವಾಣಿ)ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಗುವುದು, ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ಅಳುವುದು, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ “ಅಮ್ಮ” ಎಂದು ಕೂಗಬಹುದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ “ಮಾ”, “ಪಾ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಾನು ದಿನ ನೋಡುವ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖುರ್ಚಿ, ಮೇಜುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಚಮಚ ಹಿಡಿಯುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಭಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವನು ಹರಡಿರುವ ಅವನ/ಅವಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಹೀಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ನಂಬಲಾಗದ ಪ್ರಯಾಣ, ನೀವು ಮಗುವಿನ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ/ಅವಳ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಬರುವುದು. ನೀವು ಆಗ ಯೋಚಿಸಲು ಶುರುಮಾಡುವಿರಿ ಎಷ್ಟುಬೇಗ ನಮ್ಮ ಶಿಶುವು ಮಗುವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿತು ಎಂದು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
67%
Wow!
33%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon