Link copied!
Sign in / Sign up
4
Shares

प्रत्येक पतीला या गोष्टीबाबत खरं हे म्हणायचेअसते vs आणि ते हे म्हणतात

आपण बऱ्याचदा वाचतो ऐकतो स्त्रियांना काही गोष्टी बोलायच्या असतात पण त्या वेगळ्या पद्धतीने टोमणा वाटणारा नाही पण ज्याला कळायचं त्याला कळेल अश्या पद्धतीने बोलतात त्यांना हे बोलायचं असतं पण त्या स्पष्ट पणे  ना बोलता वेगळ्याच पद्धतीने ती गोष्ट सांगतात पण पुरुषांचं काय ? पती मंडळी देखील काही प्रत्येक गोष्ट सरळ आणि सोप्प्या भाषेत सांगत नाही. ते सुद्धा त्यांना जे काही बोलायचं असते ते स्पष्ट न बोलतात वेगळ्या पद्धतीने आडून-आडून बोलत असतात. आपण अश्याच काही मजेदार गोष्टीबाबत जाणून घेणार आहोत ज्या खऱ्या तुमच्या पतीला  बोलायच्या असतात. पण ते त्या गोष्टी स्पष्टपणे न बोलता कश्या वेगळ्या पद्धतीने बोलतात ते आपण जाणून घेऊ.

१. मी रागावलो नाहीये 

 ज्यावेळी ते "मी रागावलो नाहीये " असं  म्हणतात त्यावेळी ते थोडेसे रागावलेले असतात, पण थोड्या वेळाने त्यांचा राग शांत होणार आहे, आणि त्यांना तो विषय काढून पुन्हा त्याच विषयवर चर्चा करायची नाहीये. असंच  होतं  ना ?

२. तू जरा जास्तच करतीयेस /“You’re overreacting”

ज्यावेळी ते असे  म्हणतात त्यावेळी त्यांना माहिती असतं  कि त्यांनी गोंधळ घालून ठेवला आहे किंवा त्यांची चूक झालेली आहे, पण त्यांना स्वतःची चूक मान्य करायची नसते आणि त्या चुकीचे किंवा गोंधळाचे खापर तुमच्यावर फोडायचे असते अश्यावेळी ते तू जरा अतिच  करतेस ओव्हर रिऍक्ट करते असे म्हणत असतात. 

३. अगं तू तिकडे कंटाळशील

ज्यावेळी तुमच्या पतीच्या मित्र-मित्राचे भेटायचे ठरते आणि तुम्ही मी येऊ का विचारात किंवा ते विचाराचं म्हणून विचारात बरोबर  येणार का ? आणि तुम्ही हो म्हणता त्यावेळी तुम्हांला टाळण्यासाठी ते अगं  तू कंटाळशील तू कशाला येते. आम्ही काय गप्पाच मारत बसणार आहोत.. अशी कारणे देतात बरोबर ना ? म्हणजे अगं  तू कंटाळशील म्हणजे तू येऊ नको असा त्याचा अर्थ असतो 

४. तू मेकअप शिवाय देखील सुंदर दिसतेस

ज्यावेळी ते असं म्हणतात त्यावेळी लगेच खरं मानू नका. त्यांना खरं  त्यावेळी तू ठीक-ठाक दिसत आहेस आणि आपल्याला बाहेर जायला उशीर होत आहे लवकर काय ते तुझा मेकअप आवर असं त्यांना म्हणायचे असते 

५. मी असं कधी म्हणालो 

त्यांना जे बोलायचे असते ते ते बोलून घेतात आणि त्या गोष्टीचा त्रास व्हायला लागल्यावर पुन्हा मी असं कधी म्हणालो, मला असं म्हणायचे होतं  तू चुकीचा अर्थ घेतला अशी सरावा-सारव करायला लागतात ....असं बऱ्याच वेळा घडत असतो बरोबर ना 

६. तू काय जाड दिसत नाहीये 

प्रत्येक वेळी ते तुम्हांला टाळण्यासाठी त्रास देण्यासाठी अश्या गोष्टी बोलत नसतात. ज्यावेळी तुम्हांला  तुम्ही जाड झाल्यासारख्या वाटता  आणि तुम्ही खरंच थोड्याश्या जाड झालेल्या असतात त्यावेळी  तुम्हांला  वाईट वाटू नये किंवा तुमचा मूड  खराब होऊ नये या करता अश्या गोष्टी बोलत असतात. त्यावेळी ते तू थोडी जाड जरी झाली असलीस तरी माझं तुझ्यावर अजून तेव्हढच प्रेम आहे अस  त्यांना सांगायचं असतं 

७. मला असं म्हणायचे नव्हते

हे म्हणजे मी असं कधी म्हणालो याचाच एक प्रकार असतो पण यावेळी त्यांना आपली चूक किंवा आपण चुकीचे वागलो याची जाणीव झालेली असते आणि म्हणून ते अपराधी भावनेने मला असं म्हणचे नव्हतं असं ते म्हणत असतात 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon