Link copied!
Sign in / Sign up
118
Shares

पोटातल्या बाळाचे आईला पत्र. . .

   प्रिय आईस ,

मला माहित आहे आपण आत्तापर्यंत कधी भेटलो नाही,पण मी तुझाच एक भाग आहे, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो / समजते की मी तुझ्या आत वाढत आहे. इथे तसा खूप अंधार आहे पण मला इथे उबदार आणि आणि छान पण वाटतं , आणि मी खरंच तुझ्या उबदार कुशीत कधी येईल याची वाट पाहत आहे.

तुला माहितीये , इथून माझा आसपास असं लाला-लाल काहीतरी जाताना मला दिसतं, ते इकडून तिकडे इकडून इकडे फिरत असतं.. तुला माहितेय मी पण तेच खातो/खाते जे तू खातेस. आई तुला मला जोडणारी एक लांब नळी सारखं काहीतरी आहे काय म्हणतात ग त्याला ?

तुला माहिते आता मला तुझा आवाज कळायला लागला आहे. मला माहितीये तू नेहमी माझ्याशी बोलत असतेस. मला त्यावेळी खूप छान वाटतं . आई .. तू किती छान-छान गाणी- गोष्टी मला वाचून दाखवत असतेस. मला ती खूप आवडतात.

 प्रत्येकवेळी ज्यावेळी तू पोटाला हात लावतेस ना मला खूप आनंद होतो आणि मला खूप ऊत्साह वाटतो. तसंच जस तुझा हात पोटावरून फिरतो मला इकडे सुरक्षित वाटतं.

आणि सगळ्यात छान गोष्ट म्हणजे तू हसतेस ना त्यावेळी मला काय होत माहित नाही पण मला खूप बरं वाटतं आणि एकदम सगळं छान-छान वाट्याला लागतं. तसं मला जास्त काही ऐकायला येत नाही दिसत देखील नाही पण बाहेरचं जग खूप सुंदर आहे म्हणे आणि तुम्ही सगळे माझंझी खूप वाट पाहत आहात. मला देखील आई तुला भेटायची खूप घाई झाली आहे. मला माहिती आहे माझी चाहूल लागल्यापासून जशी तू आनंदात आहेस तसेच तुला माझ्यामुळे अनेक त्रासातून जावं लागत आहे. काहीही करताना मला काही होणार नाही ना ? हि काळजी तुला सतावत असते. आई मला तुझ्याकडे येताना देखील तुला खूप त्रास होणार आहे, पण आई मी तुला वाचन देतो कि मी बाहेर आल्यावर तुला कधी-म्हणजे कधी त्रास देणारा नाही.

तुझंच छोटंसं पिल्लू 

Click here for the best in baby advice
What do you think?
100%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon