Link copied!
Sign in / Sign up
21
Shares

ಪೋಷಣೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ೭ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಿರಿ. ನೀವು  ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ದವನಾದಂತೆ(/ಳಾದಂತೆ) ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಮಾಡುವಾಗ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳಜಿ ಹೊದಿರುವವರಾಗಿ.ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಈ 8 ಅಂಶಗಳು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

೧.”ನೀನು ನೀನಾಗಿರು”

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಳಗೆ ಜಾರದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಳಿಸಿಹೊಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸದಂತೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾದುವುದೇ? ನೀನು ನೀನಾಗಿರು, ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರು.

೨.”ನೀವು ತಲುಪಿರುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡು”

ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅದು  ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿರಿ.

೩.”ನಿನ್ನ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು?”

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಶುವಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಕಳೆದೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದರ ಮನ ನಿರಾಳಗೊಳಿಸುವುದು.

೪.”ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ”

ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ದಿನವನ್ನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭಿರವಾಗಿರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

 ೫.”ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?”

ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ, ಕನಸುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೬.”ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ ಬೇಡಿ”

ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಮನ ಪ್ರೇರಪಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನ, ಮತ್ತು ಅದು ಕನಸುಗಾರನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

೭.”ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ”

ಈ ಮೂರು ಸುಂದರ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದ್ದೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿ,  ಆದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೇಳಿ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
100%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon