Link copied!
Sign in / Sign up
47
Shares

കുഞ്ഞിന്റെ മാനസിക വികസനം - ആദ്യത്തെ ആറുമാസം

കുട്ടികളുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തലച്ചോറിന്റെ വികസനം വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല അവയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ വികസനം കൂടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വളരുമ്പോൾ, ഈ വളർച്ച പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ വികസന ഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എത്തുന്നു.

ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അവന്റെ / അവളുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു.ഇതിനർത്ഥം ചുറ്റുപാടുകളുമായി വളരെയധികം സമ്പർക്കം നടക്കുന്നത്തിലൂടെ, മസ്തിഷ്ക വികസനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ ഇടപെടലിനു് ചലനം ആവശ്യമാണ്, ഇതിനർത്ഥം ചലിക്കുവാനുള്ള കഴിവിലും വികസനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്.

1 മുതൽ 2 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കും. വളരെ കൃത്യമായി, അവർ ആദ്യം അമ്മയുടെ ശബ്ദവും സാമീപ്യവും തിരിച്ചറിയാൻ മനസിലാക്കുന്നു, അതിനു ശേഷം മറ്റ് ആളുകളോടും, പുഞ്ചിരികൾ പോലെയുള്ള ഉത്തേജക വികാരങ്ങളോടും പുതിയ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യതോടും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസയുണ്ടാക്കാനും അവരുടെ തല ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സുസ്ഥിരമാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്,ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അവന്റെ / അവളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങളിലും അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കാരണം അവരുടെ കാഴ്ച ഇപ്പോഴും വികസിക്കുകയാണ്. വസ്തുക്കൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ,അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവർ മറന്നുപോകുന്നു.

ഏകദേശം മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ തുണി മാറ്റുവാനായി വെയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അറിയുന്നത് പോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും.മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ മനസിലാക്കപ്പെടുന്നത്.

4 മാസം ആകുമ്പോൾ , അവർ വസ്തുക്കൾക്കായി എത്തുകയും അവരുടെ ചലനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വസ്തുക്കളെ പിടികൂടുകയും അവരുടെ സ്വന്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഉദ്ദാഹരണത്തിന് അവയെടുത്ത് വായിലിടുന്നു, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവ മനസിലാക്കാൻസാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അവർ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുകായും ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ബോധം വെച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ അവരുടെ വിരലുകൾ അനക്കുകയും ഇവയുടെ ചലനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി വികസിക്കുകയും മറ്റു ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളുമായി ഏകോപിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഏകദേശം ആറുമാസം കൊണ്ട് ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അവർ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ആവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമമാണ്.മറ്റ് ആളുകളും പരിചയമുള്ള ശബ്ദങ്ങളും, മണം, അഭിരുചിക്കുകളും തിരിച്ചറിയാൻ അവർ പഠിക്കുന്നു.വസ്തുവകകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന (object permanence) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഴിവ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വികസിക്കും , ഇതുമൂലം അവരുടെ ദർശന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ അവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

മാനസികവളർച്ച വളരെ സുഷുപ്തിയും ചലനാത്മകവുമായ പ്രക്രിയയാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്ന വികസനത്തെ സുഗമമാക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നറിയുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നല്ല ചുവടുവെപ്പാണ്.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
100%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon