Link copied!
Sign in / Sign up
24
Shares

ಮಗುವಿನ ಈ ಪ್ರತಿವರ್ತನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ!

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಈ ಲೇಖನಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸವರಿ ಅದು ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಹೋಗಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ರಮ (ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್) ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಶುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ “ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿವರ್ತನಗಳು” ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತವೇ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು!

೧. ಥಂಬ್ಸ್ ಅಪ್ (thumbs up)

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಆಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತದೆ ಹಾಗು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಥಂಬ್ಸ್ ಅಪ್ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವ ಮೋರೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿಶುಗಳು ಜನನವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ 4-6 ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬವವರೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಕೊಡ್ಲ ಒಂದ್ ಪಂಚ್?!

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ತನ್ನ ತಲೆಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಷ್ಠಿ ಮಡಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟಾನಿಕ್ ನೆಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ 4-6 ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬುವುದರೊಳಗೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

೩. ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಭಂಗಿ (skydiving pose)

ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾನು ಬೀಳುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಧುಮುಕುವಂತೆ  ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಶೂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಡೆಯುವುದು ಕಲಿಯುವವರೆಗೂ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

೪.ಸೆಲ್ಫಿ !


ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆರಳಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆನ್ನೆಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಬೇರೂರಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲಿತ (rooting reflex), ಮತ್ತು ಮಗುವು ತುಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ೪-೬ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸು ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.


೫.ಮುದ್ದು  ಗಿರಗಿಟ್ಟಲೆ (ಬೀಸಣಿಗೆ)


ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಪಾದದ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಸವರುವಿರಿ/ಬೆರಳಾಡಿಸುವಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಚಾಚುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಾಲು ಮುದ್ದಾದ ಗಿರಗಿಟ್ಟಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಬಿನ್ಸ್ಕಿ ರಿಫ್ಲೆಸ್ ಎನ್ನುವರು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ೯ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಿರುವೆವು/ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆವು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಸೆರೆಮಾಡಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಈ ಪ್ರತಿವರ್ತನವು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಶುವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರತಿವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಈ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon