Link copied!
Sign in / Sign up
14
Shares

ಮಗು ಮೈ ಮೇಲಿನ ಹುಟ್ಟು-ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ?

ಮಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ, ಅವರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕತ್ತು, ಕೆನ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೇ?

ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಚ್ಚೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು/ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧.ಹಣೆ

ಮಗುವಿನ ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬಾ ಬುದ್ದಿವಂತ, ಮತ್ತು ಅವನ/ಅವಳ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಚ್ಚೆಯು ಹಣೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

೨.ಕೆನ್ನೆ

ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಎಡ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯು, ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಅವನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಲಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಮಚ್ಚೆಯು ಕೆನ್ನೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹಿತ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಎಡ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಅವಳು ನಿರಾಶಾವಾದಿ(ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು) ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೩.ತುಟಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಚ್ಚೆಯು ತುಟಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ(ತುದಿಯಲ್ಲಿ) ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕೆಳತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಗುವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

೪.ಕೊರಳು/ಕತ್ತು

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ(/ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ) ಮಚ್ಚೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

೫.ಕಾಲು

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಮಚ್ಚೆಯ ಗುರುತನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

೬.ಬೆನ್ನು

ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು.

೭.ಕೈ

ಮಗುವಿನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವುದು, ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ, ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಗುವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರವು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ, ಮಗುವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹೆಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ,  ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆದ ಸುಟ್ಟ ಗುರುತು ಆಗಿರಬಹದು.

ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಚ್ಚೆಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳು ನಿಜ ಎಂದು ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon