Link copied!
Sign in / Sign up
0
Shares

ਨਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਟੀਡੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ, ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 90 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਸਤਨ ਉਮਰ 36 ਸੀ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

ਕੁੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ(ਡੋਗੀ ਸਟਾਈਲ)

ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 (41%) ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ(Penile fracture) ਸੀ। ਕੁੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਲੋਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਡੂ(ਪੇਲਵਿਸ) ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪਸ ਕੈਵਾਰੋਸੌਸੌਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨਰੀ

ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀ- ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ - ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨ-ਆਨ-ਟਾਪ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪਸ ਕੈਵੋਰੋਸੌਮ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ-ਓਨ-ਸਿਖਰ(ਵੁਮੈਨ-ਆਨ-ਟਾਪ)

ਵੁਮੈਨ-ਆਨ-ਟਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗਕ ਭੰਜਨ (ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ) ਦੇ 9 ਕੇਸ (10%) ਵੁਮੈਨ-ਆਨ-ਟਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਬੌਬੈਟਿਕ ਟਵੀਵ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਲਵਿਸ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੈਕਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨਆਈਲ ਫ੍ਰੈੱਕਚਰ ਦੇ 90 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸਦਮਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥਰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨੀਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਂਗੇ।

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon