Link copied!
Sign in / Sign up
15
Shares

ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರಹಸ್ಯ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪಂಜುಗಳಂತೆ, ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ತಂತ್ರ,ಉಪಹಾರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಗೆಲಸದ ದೈನಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ .ಅನೇಕವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು  ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ  ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೇ ತಿಳಿಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ

ನೀವು ಅವನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು  ಮುಲುಗುತ್ತಾನೆಯೆ?ನೀವು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಿಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಳಾಡಿಸುತ್ತಾನಾ? ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೋಪ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥಪಡಿಸಿ  ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದುದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ "ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು "ಕೇವಲ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅದೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ,ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿವನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿ ವರ್ತನೆ

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒರಟಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಮ್ಯ ಮನೋಭಾವದ ನಡವಳಿಕೆಯಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.ನೀವು ಅವರನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು , ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು  ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಿ.

ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ

ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ , ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುವ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ  ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು  ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಸಿ-ರಕ್ತದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು  ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ  ಪಾದರಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಶಿಷ್ಟಚಾರವುಳ್ಳ, ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon