Link copied!
Sign in / Sign up
2
Shares

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಮಕ್ಕಳು ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುವಂಶಿಕ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಂತೂ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಆರಂಭಿಸದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫% ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್(ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲಗೆ, ತುಟಿ, ದವಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ

ಪೇಶಿಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು) ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದಿರುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ತೊದಲುವಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 
ತೊದಲುವಿಕೆ

ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತೊದಲುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ತೊಂದರೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವು ಆಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೋ ಇಂಗಿತವನ್ನು/ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊದಲುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

 

ಮಾತಿನ ದೋಷ

ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ದೋಷ ಎಂಬ ತೊಂದರೆಯೂ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಛಾರಣದ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಡ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ ಎಂದು ಉಚ್ಛರಿಸುವರು. ರುಚಿಯನ್ನು ‘ತುಚಿ’ಎಂದೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಚ್ಛರಿಸುವರು.

 

ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ

ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು.ಹೊಸದಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

 

ನಿಮ್ಮಿಂದೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ?

ಮಕ್ಕಳ ತೊದಲುವಿಕೆಗೆ ಇದ್ಧಮಿತಂ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ

ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲೆಂದು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರದಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಸಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರಿ.

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ

ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಉಚ್ಛರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುವುದು.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ.ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೋಕಲ್ ಮಸಿಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon