Link copied!
Sign in / Sign up
20
Shares

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು!

ಹೊಸ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಕು? ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಗು ಅತ್ತರೆ ಸಹಜ? ಮಗುವು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಂಭೀರ ಯೋಚನೆಗಳೇ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ.

ಪೋಷಕರು ಸದಾಕಾಲ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ -

೧. ಅವರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಮಗುವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗು ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಮಾತದಿಸುತ್ತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಹಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಳಿಯದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಲು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

೨. ಅವರನ್ನ ಅಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ

ನೀವು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಿರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳುವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಳುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಳುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೇ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಅಥವ ಕಾಟ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಅವರ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲೆಂದು!

೩. ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿಡುವುದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸದಾಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ ಹಾಗು ತಮಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ನೀಡುವವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಯಾರಾದರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು.

೪. ಅವರನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಎಂತದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ!

೫. ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು, ಕೇವಲ - ಒಂದು ಮಗು! ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಹೊಡಿಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ. ಇದು ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವನ್ನ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಾ?

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon