Link copied!
Sign in / Sign up
13
Shares

ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅನೇಕವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುವಂತೆಯೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ  ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಎರಡು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ .ನಿದ್ರೆಯು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುವುದು  ನಮಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.ನಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ೧೮ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ,ನಗುತ್ತಿರುವುದು, ಹೀರುವದು ಅಥವಾ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಶಿಶುಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ರಂಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಅಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಕೆರಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಸರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಶಿಶುಗಳು ೧೬ ರಿಂದ ೨೦ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವು ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ; ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ತ್ವರಿತ-ಅಲ್ಲದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವರ್ತನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಸಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಗಮನಿಸುವಿಕೆ, ಹರ್ಷಚಿತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿದ್ರೆಗೆ ಬೀಳಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿದ್ದೆ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಹೇಳಿರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲೂಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಹಾರವು ಮಗುವಿನ ಗಾಳಿಯ ನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮಲಗುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon