Link copied!
Sign in / Sign up
8
Shares

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗುಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ(೪-೬ ವರ್ಷಗಳು)

ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

೧.ಮಗುವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು

ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಗುವು ತನಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ(ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ).

೨.ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಡನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿ. “ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿ.

೩.ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಹಠಾತ್ ನೇ ಅನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ-ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಡೆದ ಎಂದರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಬದಲು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಯೋಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.

೪.ಆಕ್ರಮಣಶೀಲಾ ಗುಣವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ

ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಒಂದು ಹಾದಿ ಬೇಕು. ಓಡುವುದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತುವುದು, ನೆಗೆಯುವುದು, ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಡು ಕೇಳುವುದು ಅವನ/ಅವಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಇರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವನ/ಅವಳ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಗುಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಂಕೋಚಪಡಿಬೇಡಿ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon