Link copied!
Sign in / Sign up
26
Shares

ಮಗುವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?


ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಮಕ್ಕಳು ಲವಲವಿಕೆಯ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂದ ಕೂಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯು ಎಂದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

1. ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೊದಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು - ಬಹುಶಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮಗು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಗತ್ತ್ತಿಯಾದ ಸಂಬಧನವನ್ನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು,ಹಾಗೆ ಮಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಗು ಬೇಗ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ, ಮಲಗಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು, ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮಗು ಆ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುವ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಕಥೆ ಓದಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಓದುವಾಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಭಾವಾತಿರೇಕದ'(‘touch-and-feel’ books) ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

4.ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಗು 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ,ಮಾತನಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ.

5. ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಕಿ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀವಾಡುವ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗು ಟಿ ವಿ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತದ್ದೇನು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ

ಬೇಬಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಶಿಶುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಶಿಶುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತನ್ನ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಜಾತ ತೀವ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸವ ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಯಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಷ್ಟು ಮುಂಚೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆಯೇ? ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಡಿಜಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು, ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು:

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon