Link copied!
Sign in / Sign up
0
Shares

കുട്ടികൾ കള്ളം പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ!

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. കള്ളം പറയുക എന്നത് വളരെ സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിവാങ്ങുന്നതും കള്ളം പറയുന്നതിനാകും. കള്ളം പറയൽ സ്ഥിരമായ ശീലമാക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷപെടാനായി കള്ളം പറയുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ കുട്ടികൾ കള്ളം പറയാനും തുടങ്ങും. നമ്മൾ ചിരിച്ചു തള്ളുകയും ചെയ്യും. കള്ളം പറയൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണെന്നും കൃത്യമായ സ്വാഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ഇത് കൂടിയേ തീരൂ എന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്!

കുട്ടികൾ കള്ളം പറയുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. നിർദോഷമായ കള്ളങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടാമെങ്കിലും ചില കള്ളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കള്ളം പറയുന്ന ശീലമുള്ള കുട്ടികളെ വളരെ പെട്ടെന്നു മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഒറ്റയടിക്കു ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിപരീത ഫലമേ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വേണം ഏതൊരു ദുശീലമാണെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ!!

മനഃസാന്നിധ്യവും ആത്മനിയന്ത്രണവും

കള്ളം പറയാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് മനഃസാന്നിധ്യവും ആത്മനിയന്ത്രണവും. മനഃസാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കള്ളവും പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രതേകിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നു ഊഹമുണ്ടാകും. ഇത് മുതലാക്കിയാണ് അവർ കള്ളം പറയാൻ തുനിയുന്നതും.

ചില കുട്ടികൾക്ക് കള്ളം പറയാൻ പ്രത്യേക വിരുതാണ്. അത്തരക്കാർ എപ്പോഴും മനഃസാന്നിധ്യം കൈവിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. സംസാരത്തിലെ പരിഭ്രമം, മുഖഭാവം, കൈകാലുകളുടെ ചലനങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കള്ളം പറയുന്നവരെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വിരുതന്മാർ ഇക്കാര്യമൊക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കും.

നുണകൾ പറയുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും കണ്ടെത്തുക

ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികളുടെ സ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റരീതി നിശ്ചയമുണ്ടാകും. സാധാരണയായി അവർ സത്യം പറയാറുള്ള സമയത്തെ പെരുമാറ്റം സസൂഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോഴോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴോ ഉള്ള പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുൻപ് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തെ പെരുമാറ്റവും ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. പിന്നീട് കള്ളം പറയുമ്പോഴെല്ലാം ശരീരഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും.

സംസാരത്തിലെ അസാധാരണത്വം

കള്ളം പറയുമ്പോൾ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന മാറ്റം സംസാരത്തിലെ അസാധാരണത്വമാണ്. കള്ളം പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും സംസാരവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടാകും. ഒപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ സംസാരം നിർത്തുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ പുതിയ നുണകൾ മെനയുന്നതിന്റെ സൂചനകളാകാം. 

പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീര ഭാഷയും മുഖഭാവവും

നുണ പറയാൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മുഖ ഭാവവും ശരീര ഭാഷയും കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ കുട്ടികളിലും ഇത് വ്യത്യസ്തമാകുകയും ചെയ്യും. ചില കുട്ടികൾ കള്ളം പറയുമ്പോഴെല്ലാം മുഖത്ത് നിർവികാരത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ പരിഭ്രമവും പേടിയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവർ പാടുപെടുന്നത് കാണാം. തങ്ങൾ പറയുന്ന കള്ളം മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സന്തോഷവും ചില കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon