Link copied!
Sign in / Sign up
135
Shares

കുഞ്ഞിന്റെ തല അമിതമായി വിയർക്കുന്നതിന്റെ കാരണമിതാണ്!!

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും വിയർക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ/അവന്റെ തല മാത്രം വിയർക്കുന്നു? യുവ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണമാണ്. അവരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അസുഖം ബാധിച്ചു എന്നു കരുതി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ, കുഞ്ഞ് വിയർക്കുന്നത് വളരെ വലിയ തോതിൽ അല്ലാതിടത്തോളം കാലം ഇതിനെപ്പറ്റി ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോളും പാൽ കുടിക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിയർക്കുന്നതിന്റെ ശരിയായ കാരണം അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഫലമായി ശരീരം ആ ചൂടിനെ പുറന്തള്ളുന്നതുകൊണ്ടും ആണ്..

കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം വിയർക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും അവയോടു ഉണ്ടാകേണ്ട  മനോഭാവവും പ്രതികരണവും വായിക്കൂ..

കാരണം #1

ആരംഭത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ശിരസ്സിനോട് അനുബന്ധിക്കുന്ന വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ മാത്രമാണ് പൂർണമായി രൂപീകൃതവും പ്രവർത്തനക്ഷമവും ആവുക. പിന്നീടാണ് അതു ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും തികച്ചും പ്രവർത്തനനിരതം ആവുന്നത്. പ്രായം തികഞ്ഞ ആളുകളുടെ വിയർപ്പു ഗ്രന്ഥിയുടെ എണ്ണത്തിൽ വർഷങ്ങൾ തോറും മാറ്റം വരില്ല.വിയർപ്പു ഗ്രന്ഥികൾ ആ സമായമാകുമ്പോൾക്കും ശരീരത്തിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വിയർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരവും മസ്തിഷ്ക്കവും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. ശരിയായ ബുദ്ധിവളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളിൽ ചൂട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവേദനക്ഷമത നൽകുന്ന നാഡീകോശങ്ങൾ ഹൈപോത്തലമസ്സിനോട് (മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം) ചേർന്നു ഇല്ലാത്തതിനാൽ  അവർ വിയർക്കില്ല. അതിനാലാണ് ഡോക്ടർമാർ നവജാത ശിശുക്കളുടെ വിയർപ്പ്‌ പരിശോധിക്കുന്നത്.

കാരണം #2

ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് മിനുറ്റിൽ 130 ആണെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുടേത് കേവലം 70-90 ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന അളവ് പോലെ, ഊർജസ്വലത അളക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതിർന്നവരെക്കാൾ മുന്നിൽ ആണ്.

ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ വിയക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ കുഞ്ഞിന്റെ ശിരസ്സ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സ്പോൻജ് ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഉപകാരപ്രദമാണ്. പക്ഷെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടു ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ തല നന്നായി തുടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ, കുഞ്ഞിന് പൊടി സംബന്ധമായ അലർജികളും അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട് പൊടിയിൽനിന്ന് വിമുക്തമായ സൂക്ഷിക്കുക, കാരണം അതു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും വഷളാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

കാരണം #3

മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ അവന്/അവൾക്ക്‌ ആവശ്യത്തിനു ചൂടും സുഖവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവരാണ്. ചിലർ ഇതിനായി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശിരസ്സ്‌ മൂടിവെക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതു കുട്ടിക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം. ഇതിനുപരിയായി, കുഞ്ഞിന്റെ തല ഒഴികെ ശരീരം മുഴുവൻ സാധാരണ പുതപ്പു ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക.

അതുപോലെതന്നെ, കുട്ടി കിടക്കുന്ന മുറി വായുസഞ്ചാരം സാധ്യമാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മുറിക്കുള്ളിലെ കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരം കുട്ടിയുടെ സമാധാനപ്രദവും സുഖകരവുമായ ഉറക്കത്തിനു അനിവാര്യമാണ്.

കാരണം #4

ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിലെ വിയർപ്പ്‌ ഗ്രന്ഥികൾ സദാ സജീവമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വിയർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം കുട്ടിക്കു വളരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ തലമുടി മാസത്തിൽ ഒരുതവണയോ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽകാലത്തോ മുറിക്കുന്നതുവഴി കുട്ടി എത്രത്തോളം വിയർക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

കുഞ്ഞിന്റെ തലക്കു ചൂട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം പനി ആവണം എന്നില്ല. കുഞ്ഞ് പനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായി കവിളിലെയോ കഴുത്തിലെയോ ചൂട് ആണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, കുട്ടി മുഴുവൻ സമയവും വിയർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുക.

നിർദ്ദേശം

കുട്ടിക്ക് അമിതഭാരമോ ഭാരക്കുറവോ ഉണ്ടായിരികുകയും അതിനോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അധികം ചൂട് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അമിതമായി വിയർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ആകാം. കുട്ടിയുടെ ത്വക്കിന് ഉണ്ടാവുന്ന മങ്ങിയ നിറം ഇതിന്റെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ കുഞ്ഞിന് ഉടൻതന്നെ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നൽക്കേണ്ടതാണ്.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
100%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon