Link copied!
Sign in / Sign up
60
Shares

కడుపులో శిశువు 9 నెలలు ఎదిగే క్రమాన్ని 4 నిమిషాల అత్యద్భుతమైన ఈ వీడియోలో చూడండి…

మీరు మీ ప్రెగ్నన్సీ సమయాన్ని, బయటనుండి మాత్రమే అనుభవించగలరు. కానీ లోపల ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు, మీకోసం ఈ వీడియో... దీని గురించి మాట్లాడడానికి, మాటలు లేవు… చూసిన ప్రతి సారి అనిర్వచనీయమైన భావోద్వేగానికి గురవుతారు!!! వీడియో చూడండి. చూసాక అందరికి తప్పకుండా SHARE చేయండి..

 Video Credits : BobbyandDanna Jackson

తల్లి కడుపులో శిశువు ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

అభిమన్యుడు సుభద్ర గర్భంలో ఉండి అర్జునుడు చెప్తుంటే పద్మవ్యూహం ఎలా చేధించాలో విని తెలుసుకున్నాడు అని పురాణాల్లో ఉంది. గర్భంలో శిశువు వినగలడు అని ఆనాడే మన పూర్వికులు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు అది సైంటిఫిక్గా కూడా నిరూపితమైంది. ఇలా శిశువు గర్భంలోనే ఇంకెన్ని విషయాల నేర్చుకుంటాడో చూడండి.

1. ఊపిరి తీసుకోవడం నేర్చుకుంటాడు

మనకు ఊపిరి తీసుకోవడం అనేది చాలా సులువైన విషయము, మనకు సహజంగా వచ్చేసింది అనుకుంటాము. కాదు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకొని వచ్చాం. అంటే, శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు గాలి పీలుస్తుంది కాదు కానీ పీల్చుకోవడానికి తయారవుతుంది.

2. శబ్దాలు వినడం

గర్భంలో పూర్తిగా నిశ్శబదంగా ఉంటుంది అనుకుంటే పొరపాటే. తల్లి గుండె చెప్పాడు పిల్లలకు మ్యూజిక్లా ఉంటుందేమో హాయిగా 9 నెలలు నిద్రపోతుంటాడు. అవును, కడుపులో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు శబ్దాలను వినగలరు. ట్రాఫిక్ శబ్దాలు, మీరు మాట్లాడటం, టీవీ, ఇలా తల్లికి వినపడే ప్రతిదీ పిల్లలు వినగలరు. 20 వరాల మొదట నుండి విని, 27 వారాలు వచ్చేసరికి ఆ శబ్దాలకు స్పందించగలడంట. అందువలన ఎందుకైనా మంచిది మీ పిల్లలు గర్భంలో ఉన్నపుడు మంచి సంభాషణలు,  మంచి మాటలు మరియు మంచి ఆలోచనలు చేయండి.

3. అమ్మతో బంధం

శబ్దాలు వినడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి శిశువు తల్లి మాటలను దీర్ఘాంగా గమనిస్తూ ఉంటుంది. సుసువు జన్మించే సమయానికి అందరి స్వరాలలో తల్లి స్వరం గుర్తుపట్టగలదు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా! ఇంకో విషయం తెలుసా, తల్లి స్వరం గర్భంలో ఉన్న పిల్లలకు హాయిని కలిగిస్తుంది. ఒక్క బిడ్డ పుట్టే క్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ సృష్టి ఎంత అద్భుతమైనదో అర్థమవుతుంది.

4. రుచులను తెలుసుకుంటాడు

13 వారలు వచ్చేసరికి శిశువు రుచులను తెలుసుకోగలదు. మీకు తెలుసా, ప్రెగ్నన్సీ చివరి రోజుల్లో శిశువు తన భుట్టో ఉన్న అనిమోనిటిక్ ఫ్లూయిడ్ని తియ్యగా ఉండడంతో తాగేస్తాడు. ఆలా తాగడానికి చేశా ప్రయత్నంలో నేర్చుకున్న విద్యే తల్లి పాలు తాగడానికి పనికొస్తుంది. అంటే, శిశువు తల్లి పాలు తాగడం కూడా కడుపులో నేర్చుకొని వచ్చాడు.

5. భాష కూడా నేర్చుకుంటాడు

తల్లి మాట్లాడే భాషను గుర్తించగలడు. అందుకేనేమో మనకు మాతృ బాష అన్నారు.  ఏ ప్రాంతంలో పుట్టిన అమ్మ ఏ బాషా మాట్లాడితే అదే శిశువుకి బాగా వచ్చేభాష. ఎందుకంటే కడుపులో ఉనప్పట్నుండే గుర్తించగలడు కాబట్టి.

6. స్పర్శని ఫీల్ అవ్వగలగడం

ప్రెగ్నన్సీ చివరి వారంలో పొట్ట మీద ఎవరైనా చేయి వేస్తె స్పర్శను తెలుసుకోగలడు. అంతేనా, తన భుట్టో ఉన్న వాతావరణం తెలుసుకోవడానికి చేతులు కాళ్ళు సహాయంతో శిశువు అటు ఇటు తిరుగుతుంది.

ఇవి కూడా చూడండి 

మీ కడుపులో పిల్లలు చేసే అల్లరి ఈ వీడియోలో చూడండి….

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon