Link copied!
Sign in / Sign up
38
Shares

जोडीदारात भांडण झालीच तर कोणती भूमिका घेणार ?


बायको - नवरा म्हटल्यावर काहीतरी उणे - दुणे आलेच. बायकोला नवऱ्याच्या काही गोष्टी खटकतात. बायकोच्या स्पेस मध्ये नवऱ्याचा अप्रत्यक्ष सहभाग बायकोला आवडता नाही. काहीवेळा नातेवाईंकावरून भांडणी होतात. त्यांनी आपल्याला बोलावले नाही. मग तो नातेवाईक कुणाचा ह्याच्यावरून भांडण. शेवटी भांडण कशावरूनही होते. खरं म्हणजे भांडण व्हायलाही पाहिजे पण काही वेळा भांडण खूप तीव्र होऊन जाते आणि सुटता - सुटत नाही तेव्हा अशावेळी काय निर्णय घ्यायचा.

१) एकमेकांना समजून घ्या अगोदर

तुम्ही एकमेकांची सोबत धरलेली असते सर्व विश्वास दोघांनी एकमेकांवर टाकलेला असतो तरीही तुम्ही एकमेकांना समजून घेत नाही. जास्त बोलत नाही. तेव्हा तुमचा नवरा कामावरून घरी आल्यावर उदास किंवा रागात असेल तर त्याच्याशी बोला त्याला समजून घ्या. थोडा संवाद साधल्यावर त्यालाही बरे वाटेल. आणि त्यामुळे त्याची चीड- चीड होणार नाही. आणि तुम्ही जर जॉब करत असाल तर तोही तुम्हाला समजून घेईल त्यासाठी तसा संवाद करत चला.

२) व्यवस्थित एकूण घ्या अगोदर

बऱ्याचदा भांडण कशावर चालू आहे हेच आपल्याला समजत नाही. त्यासाठी भांडण करत असाल तेव्हा प्रतिक्रिया देण्या अगोदर समजून व जाणून घ्या. कारण खूप काही राग, बरे वाईट बोलल्यावर लक्षात येते की, आपण काहीच नव्हते आणि इतके भांडून मन दुखावले. असे थोड्या वेळाने वाटते म्हणून ऐकून घ्या.

३) तिसऱ्या व्यक्तीचे मतावर विश्वास ठेवू नका

बायको- नवऱ्याच्या भांडणात ज्यावेळी तुम्ही तिसऱ्या व्यक्तीला घुसवतात तेव्हा ते भांडण कमी न होता वाढत असते. कारण त्याला तुमच्या नात्याविषयी - प्रेमाविषयी काहीच माहिती नसताना तो मत व्यक्त करून टाकतो. म्हणून तिसऱ्या व्यक्तीचे मनावर घेऊ नका.

४) माघार घेण्यात कमीपणा नको

तुम्ही स्वतःवर खूप प्रेम करत असाल तरी ह्याचा अर्थ असा नाही की, मी जे सांगतोय तेच खरे. कधी कधी आपण चुकत असतो. पण आपली चूक आपल्याला कळून येत नाही. आणि समोरच्या व्यक्तीची जरी चूक असेल तरी काही वेळा माघार घेणे उपयुक्त असते कारण नाते टिकवून ठेवण्यात माघार घेणे महत्वाचे आहे. त्याला त्याच्या चुकीची जाणीव होतेच तेव्हा त्याला खूप गिल्टी वाटत असते.

५) भांडण मिटतच नसेल तर

काही वेळा दोघांपैकी एक व्यक्ती खूप दुखून गेली असते. आणि त्यात चुकणारा व्यक्ती माफीही मागत नसतो. आणि त्याचे वागणे तसेच असते त्यात बदल करावासा वाटतं नाही तेव्हा तुम्ही काही कालावधीकरता त्या व्यक्तीपासून दूर जावे. नंतर त्याला जाणीव होईल. कारण त्याला जर तुमच्या नात्याची व प्रेमाची जाणीव होत नसेल तसे नाते मन मारून ढकलून आयुष्य निघत नाही. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon