Link copied!
Sign in / Sign up
7
Shares

तुमचं मुलं खोटं तर बोलत नाहीये ना ?

लहान मुले अनेक कारणांसाठी खोटं बोलतात. कदाचित त्यांनी केलेली चूक तुम्हांला किंवा कोणाला कळू नये म्हणून खोटं बोलत असतील. किंवा कदाचित खरं बोलल्यामुळे ते अडचणीत सापडण्याची भीती वाटत असेल, किंवा एखादी गोष्टीबाबत त्यांना खोटं बोलणं खरं बोलण्यापेक्षा सोपं वाटत असेल.

यापैकी काहीही कारण असण्याचीच शक्यता आहे. यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की मुलाला प्रामाणिकपणा आणि खरं बोलण्याचे महत्व कळणे आवश्यक आहे. आणि खोटे बोलण्यापासून स्वतःला रोखणे शिकणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात खोटं बोलण्याची त्यांना सवय लागण्याची शक्यता असते. मुलांचे खोटं बोलणे हे तुम्हांला राग आणणारे आणि निराश करणारे असते. परंतु असे जरी असले तरी ही गोष्ट फार नाजूकपणे हाताळणे गरजेचे असते.

जर तुमचे मुल खोटे बोलत असेल तर पुढील काही गोष्टींचा अवलंब करून पाहावा

१. कारण जाणून घ्या.

मुलावर चिडण्याआधी किंवा ओरडण्याआधी,थोडे थांबा विचार करा आणि तो/ती का खोटे बोलत आहेत. यामागचे कारण जाणून घ्या.मुलाच्या खोटं बोलण्यामागे नेहमी काहीतरी कारण नक्कीच असते. मुलाच्या डोक्यात काय चालेले आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. एकदा खोटं बोलण्यामागचे कारण जाणून घेतल्यावर त्यावर उपाय करणे सोप्पे जाते.

२. तुम्ही त्यांच्या समोर खोटं बोलू नका

लहान मुळे मोठ्यांचे अनुकरण करत असतात. जर तुम्हीच खोटं बोलत असला किंवा त्यांना खोटं बोलायला भाग पाडत असला तर, मुलांना देखील तीच सवय लागते. पण तुम्ही जर त्यांच्यापुढे खरं वागलात, खरं बोललात, प्रामाणिकपणे वागलात तर तो/ती देखील तेच अनुकरण करेल.

३.तो/ती तुमच्यांवर विश्वास ठेवू शकतात अशी भावना निर्माण करा.

एखाद्या गोष्ट सांगण्यामुळे किंवा एखादी गोष्ट खरं बोलण्यामुले त्यावर काय प्रतिक्रिया येईल. तुम्ही त्यांच्यावर रागावला तर या प्रतिक्रियाच्या भीतीने मुले खोटं बोलतात. पण जर मुलांमध्ये ते तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकतात अशी भावना निर्माण करा. ज्यामुळे मुलांना कोणत्याही गोष्टी तुमच्याशी बोलताना भीती वाटणार नाही तसेच सुरक्षित वाटेल. ज्यामुळे एखादी चूकी त्याच्या हातून झाल्यास खोटं न बोलता चूक झाल्याचे काबुल करतील

४. विश्वासाचे नाते निर्माण करा.

मुलांशी असे नाते निर्माण करा,ज्यामुळे त्याला/तीला तुमच्याशी मोकळेपणानं बोलण्यात काही अडचण येणार नाही. तुमच्याशी चुकीचे असेल तरी खोटं न बोलत सत्य परिस्थिती तुम्हांला सांगतील तुमचे मुलांशी जितके खेळीमेळीचे नाते असेल तितके मुलं तुमच्यांशी खोटं बोलणार नाही.

५.त्यांना खरे बोलण्याचे आणि प्रामाणिकपणाचे महत्व पटवून द्या.

आपल्या मुलाला शिकवा की सत्य आणि प्रामाणिकपणा हे दोन गुण आहेत जे एखाद्याच्या व्यक्तिमत्त्व ठरवतात आणि आयुष्यात या गुणांचे खूप महत्व आहे. आपली मुलांशी मोकळेपणाने वागा आणि त्यांचा विश्वास जिंका जेणेकरून ते खोटं बोलायला प्रवृत्त होणार नाही आपल्या मुलासह खुले राहा आणि हे जाणून घ्या की ते विश्वास केवळ सच्चे बनून मिळवता येऊ शकते.

६.लगेच खोटारडा ठरवू नका

एखाद्याला खोटारडा ठरवणं आणि त्या नावाने हाक मारणे सोप्पे असते. पण त्यामुळे मुलांच्या मनावर फार खोलवर परिणाम होण्याची शक्यता असते, लहान मुलांकडून झालेली चूक ,बोलले खोटं ते का बोलले त्या मागचे कारण काय याचा विचार करा. त्यांना विश्वासत घ्या. त्यानं त्यांची चूक समजवून सांगा.ती सुधारण्याची संधी द्या. त्यांना लगेच खोटारडा ठरवून त्यांना आरोपी असल्यासारखी वागणूक देऊ नका. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon