Link copied!
Sign in / Sign up
118
Shares

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ನಾವು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಪಡುವೆವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಬರಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು.

ಹೆಸರು ಎಂದರೆ, ಹಲವು ಪದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

ಪ್ರತಿ ಹೆಸರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನ/ಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇಡುವರು.

ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಗಳು

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು, ಈ ಕಂಪನಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುವುದೇ? ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ನಂತರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇರುವುದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ.

ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲು ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

೧.D, M ಅಥವಾ T ಅಕ್ಷರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ D, M ಅಥವಾ T ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಡುವರು. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಇವರದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವರು.

೨.E, N, H ಅಥವಾ X ಅಕ್ಷರಗಳು

ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

೩.V, U ಅಥವಾ W ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ದಯೆ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎಂದು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು.

೪.A, I, J, Y ಅಥವಾ Q ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆಯೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಿಸುವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇವರು ತಡೆಯುವರು.

೫.B, R ಅಥವಾ K ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

೬.C, G, S ಅಥವಾ L ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಇರುವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವರು.

೭.O ಅಥವಾ Z ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊಂಡು ಸ್ವಭಾವದವರು.

೮.P ಅಥವಾ F ಅಕ್ಷರಗಳು

ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಇವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
100%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon