Link copied!
Sign in / Sign up
4
Shares

ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ

ನೋವು ಹೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕಂಠ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹಿಗ್ಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಶಾಯ ಹಿಗ್ಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಉದರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೂಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯು ಸಹ ಅಗಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರವು ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳು

೧.ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

೨.ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಡುವುದು.

೩.ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು.

೪.ಅಂಗ ಮರ್ಧನ/ಮಸಾಜ್

೫.ಬಿಸಿ ಶಾಖ ನೀಡುವುದು.

೬.ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು.

೭.ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷದಿ ಪಡೆಯುವುದು(ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಇದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ).

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು!

೧.ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು/ ಮಾಡಬೇಕು?

೨.ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?

೩.ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದೇ?

೪.ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು?

೫.ನೋವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಸ್ತು ಆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon