Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು!

ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಲಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಎಂದು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೧.ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಪಾದ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಈ ಮೂರು ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೨.ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೊಳೆ ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ದೂರ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೩.ಬೆವರುವ ಗಂಡಸರೇ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು,  ಆದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.

೪.ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ರ್ ಬುರ್ರ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೫.ನಿಮ್ಮ ಒದ್ದೆಯ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು.

೬.ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಶುಚಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು?

೭.ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವು ಆಗುತ್ತದೆ.

೮.ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon