Link copied!
Sign in / Sign up
16
Shares

ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ 6 ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳು

ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಅದು ಗಂಡಸರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೇ ಇರುತ್ತೀರಾ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಾವು ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ನೀವು ಕೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಓದಿ.

೧. ಗುಪ್ತಾಂಗ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ

ವಾಸ್ತವ : ವಾಸ್ತವ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೂದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಚರ್ಮ-ಚರ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಡುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೂದಲು ವೈರಾಣುಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ.


೨. ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಸಂಭೋಗದ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ವಾಸ್ತವ : ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲು ಸಂಭೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳ ಘರ್ಷಣೆ, ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಾಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಚರ್ಮ-ಚರ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

 

೩. ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ತಲೆಕೂದಲ ಬಣ್ಣವೇ ಇರುತ್ತದೆ

ವಾಸ್ತವ : ಇದು ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರು ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕೂದಲ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಹುಬ್ಬಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಆಕೆಯ ಹುಬ್ಬಿನ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 

೪. ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲು ಗಂಡಸರನ್ನು ಹೆಂಗಸರಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುತ್ತದೆ

ವಾಸ್ತವ : ಇದು ಬಹುತೇಕ ಪಾಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲು ಗಂಡಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೂದಲಿನ ತುಂಬಾ ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಬಾಸಿಯೊಸ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಒಂದು ವಾಸನೆ ರಹಿತ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಆನಂತರ ಆ ದ್ರವ್ಯವು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಫೆರೊಮೋನ್ ಎಂಬ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೂಗು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಾಸನೆಯು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.


೫. ಈ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ

ವಾಸ್ತವ : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳು ಉದುರಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಉದುರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 0.5 ಇಂಚಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿನವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇವುಗಳ ಗಾಢತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧ ಆದ ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಗತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ, ಈ ಕೂದಲು ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.


೬. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಬಾರದು

ವಾಸ್ತವ : ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಶೇವ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೊರೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸದೆ ಶೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಾ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೃದುಕಾರಿ ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
100%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon