Link copied!
Sign in / Sign up
5
Shares

डिलिव्हरी झाल्यावर बेड रेस्ट का घ्यायचा


डिलिव्हरी झाल्यावर तुम्ही खुप आनंदी होतात कारण तुमच्या जीवनात नवीन व्यक्तीचा समावेश झाला असतो आणि तो तुम्हाला खूप कष्ट सहन करून मिळाला असतो म्हणून त्याचा आनंदही मोठाच असतो. आणि इतकी मोठी डिलिव्हरी झाल्यावर तुम्हाला आराम घ्यायचा असतो. आणि डॉक्टरही तेच सांगतात की, शक्य होईल तितका बेडरेस्ट घ्या. पण काही मॉम्स बेडरेस्ट घेत नाहीत आणि लगेच काही ना काही काम करायला लागतात. तर असे न करता बेड रेस्ट घ्यावा. काही मॉम्स जर लवकर बऱ्या होत असतील तर ह्याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही बेडरेस्टच घ्यायचा नाही.

५) जी टाके लावलेली असतात त्यासाठीही तुम्हाला बेडरेस्ट खूप उपयोगी ठरत असतो. ती टाकी लवकर भरली जातात. आणि ह्या बेडरेस्टचा फायदा तुम्हाला बाळाचे संगोपन करण्यात सोपे होते तुम्ही लवकर थकत नाहीत. आणि तुम्हाला रात्री बेरात्री बाळ रडतो तेव्हा उठायचे असते तेव्हा बेड रेस्ट घ्या.  

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
100%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon