Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ...


ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ  ಜನರು ದೊಡ್ಡಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರು ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು ದೊಡ್ಡಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು  ಸುಲಭ

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.

ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ

ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ (ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಎ ಸಿ , ವಿದ್ಯುತ್, ಇತ್ಯಾದಿ.).

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ

ಸಣ್ಣಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಸಾರು ಒಂದುಗೂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ

ಸಣ್ಣಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೇ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮೆನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon