Link copied!
Sign in / Sign up
45
Shares

तुमच्या बाळाला पहिल्यांदा ब्रश कराल तेव्हा . . . !


आपले बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याच्या सर्व पहिल्या-वहिल्या गोष्टींविषयी खूप उत्सुकता असते. विशेषत: मुलाचे दात येणे, पहिले आजारपण, पहिले एक-दोन महिने बाळाच्या मोहक लिलांमध्ये रमण्यात जातात. जेव्हा त्या बाळाला दात येण्यास सुरवात होते तेव्हा एक जबाबदार पालक म्हणून आपली जबाबदारी असते की, त्यांची योग्य ती काळजी आणि स्वच्छता राखली गेली पाहिजे. बाळाच्या हिरड्या नेहमी स्वच्छ राहतील याकडे पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे असते, यामुळे बाळाला दोनदा दात घासण्याची सवय लागते. काही गोष्टी सुरवातीला लक्षात येत नाहीत मात्र नियमित मौखिक स्वच्छतेमुळे त्या वेळीच टाळता येतात.

१) बाळाच्या मौखिक स्वच्छतेला केव्हा सुरवात करता ?

आपले बाळ सहा ते नऊ महिन्याचे असल्यापासून मौखिक स्वच्छतेला सुरवात करा. प्रत्येक बाळाची वाढ ही वेगवेगळी असते. प्रत्येक बाळ होणाऱ्या बदलांना लगेच सामोरे जाऊ शकते असे नाही. बाळाचे मौखिक आरोग्य चांगल्या प्रकारे विकसित होण्यासाठी ही काळजी वेळीच घेणे आवश्यक असते.

बाळाचे दात येताना त्याला कमी त्रास व्हावा, घास चावताना तसेच स्पष्ट बोलण्यासाठी मौखिक आरोग्य चांगले ठेवणे आवश्यकता असते. ज्यावेळी बाळाला दात येतात तेव्हाच मौखिक स्वच्छता महत्वाची असते. तसेच स्पष्ट बोलण्यासाठी मौखिक आरोग्य चांगले ठेवण्याची आवश्यकता असते. ज्यावेळी बाळाला दात येतात तेव्हापासून मौखिक स्वच्छता महत्वाची असते.

२) हिरड्यांची काळजी

बाळाचे दात जोवर आलेले नसतात त्यावेळी हिरड्यांची काळजी घेणे अतिशय आवश्यक असते. या स्वच्छतेसाठी टूथब्रशचा वापर केला पाहिजे असे नाही.

- मऊ कापडी रूमाल घेऊन तो प्यायच्या पाण्याने ओला करावा.

- अशा मऊ कापडाने रोज दिवसातून दोनदा हळूहळू हिरड्या पुसाव्यात. सकाळी जेवण झाल्यानंतर आणि रात्रीच्या जेवणानंतर असे दोनदा पुसावे.

- हिरड्या पुसताना खूप घासून पुसू नये आणि हिरड्यांवर खूप जोर देऊन पुसू नये.

- ही सवय तुमच्या बाळाला रोज लावल्याने तो मोठा होताना त्यांच्या मागे मौखिक स्वच्छतेसाठी धावावे लागणार नाही.

३) पहिल्या दाताची ब्रशने स्वच्छता कशी कराल?

बाळाचे पहिले दात अतिशय नाजूक असतात त्यामुळे जसे ते दिसू लागतात तसतशी त्या मोत्यासारख्या दातांची काळजी घेणे आवश्यक असते. आपल्या बाळाचे

हसू कायम तसेच राहण्यासाठी काही टिप्स घेऊ

१) बाळाचे पहिले सर्व दात आल्यानंतर त्यांच्या स्वच्छतेसाठी नाजूक आणि बारीक डोक्याचा ब्रश वापरावा. बाजारात फक्त बालकांसाठी मिळणारे मऊ टूथब्रश के

लेले असतात. या ब्रशचे हॅण्डलदेखील मुलांना पकडता येईल असे आकर्षक आणि हलके असते.

२) जेव्हा तुमचे बाळ एक वर्षांचे होईल तेव्हा टूथपेस्ट वापरायला सुरवात करा. पहिल्यांदा ब्रशवर मटाराच्या दाण्याएवढी पेस्ट लावा आणि हळूवारपणे दात घासा.

बाळासाठी नेहमी फ्लोरिडेटेड नसलेली पेस्ट वापरा.

३) प्रथम दात घासताना गोलाकार पध्दतीने ब्रश फिरवा. जिथे हिरड्यांमध्ये qकवा दातांची मुळे जोडलेली असतात, पोकळी असते तिथेच जंतू जमा होतात त्यामुळे तिथून ब्रश फिरवावा.

४) ब्रश केल्या नंतर तुमचे बाळ पेस्ट खाणार नाही याची काळजी घ्या.

५) आपल्या बाळाचे दात घासल्यानंतर हळूवार त्याला चूळ भरण्यास शिकवा.

मौखिक स्वच्छता तुमच्या बाळाने स्विकारल्यानंतर त्याला स्वत:च्या हाताने दात घासण्याची संधी द्या. तेव्हा तो सुध्दा हळूहळू मौखिक स्वच्छता करण्यास शिकेल. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon