Link copied!
Sign in / Sign up
17
Shares

तुमच्या बाळाला बाटलीने दूध पाजणे सुरु करण्याआधी हे जाणून घ्या..

 

बाळासाठी कोणतीही नवीन गोष्ट करतांना विचारपूर्वक करणे गरजेचे असते.जेव्हा बाळाला स्तनपान सुरु असतांना बाटलीने दूध पाजायची वेळ येते तेव्हा अनेक पालक गोंधळून जातात.कारण ,अगदी उशिरा आणि लवकरही बाळाला बाटलीच्या दुधाची सवय लावल्यास बाळ स्तनपान नाकारू शकते.बाळाला कोणतीही नवखी गोष्ट स्वीकारण्या साठी वेळ लागू शकतो आणि या साठी कोणतीही ठराविक पद्धत नसली,तरीही काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे असते.

बाळाला स्तनपानाप्रमाणेच बाटलीने दूध पिण्याची सवय लागण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या तसेच बाटलीतून बाळाला आईचे दूध पाजले जाणार आहे कि डेअरीचे हे ठरवा. सामान्यतः सुरुवातीला आईचे दूध आणि त्या नंतर बाळाला बाटलीने दूध पिणे सरावाचे झाल्यानंतर डेअरीचे दूध सुरू करण्यास हरकत नाही.

नेमके केव्हा सुरु कराल 

जेव्हा आईला स्तनपानातून काहीशी उसंत हवी असते किंवा बाळंतपणाची रजा संपत आलेली असते तेव्हा हा प्रश्न उभा राहतो.बाटलीने दूध पाजण्याची किंवा कृत्रिम स्तनाग्र वापरण्याची सुरुवात बाळ किमान चार आठवड्यांचे झाल्यानंतरच करावी.जेणेकरून तुमच्या बाळाला किमान एक महिना आईचे दूध मिळालेले असेल. बाळंतपणानंतरच्या सुरुवातीच्या दुधावर एंडोक्राइन या हार्मोनचा प्रभाव असतो.याचाच अर्थ असा कि बाळाला सुरुवातीला अत्यावश्यक असणारे स्तनपान तुम्ही करणे गरजेचे असते आणि बाळाला बाटलीने दूध पाजण्याची सवय करवणे हे वाटते तितके सोपे नाही,हे हि लक्षात घ्या.

बाटलीने बाळाला दूध पाजतांना बाटलीची पकड योग्य दिशेत असायला हवी जेणेकरून बाळाला श्वास हि घेता आला पाहिजे आणि दूध पिणेही सहज शक्य असले पाहिजे. बाळ थोडे मोठे झाल्यानंतर त्याचे स्नायू अधिक विकसित होतात आणि स्वतःच्या सोयीनुसार दुधाची बाटली पकडणे त्यांना जमायला लागते पण तोपर्यंत हे काम आईलाच करावे लागते !!

उपकरणांची निवड

आपल्या पैकी अनेक पालक बाळाला दूध पाजण्यासाठीच्या योग्य उपकरणांचे महत्व लक्षात घेत नाहीत.कोणत्याही प्रकारची बाटली बाळासाठी वाईट नसते परंतु अचूक निवडीमुळे बाळाला अगदी आईचे दूध पितांनाचा अनुभव येऊ शकतो.बाटलीची निवड करतांना काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत,जसे कि बाटलीची स्तनाग्रे पसरट असायला हवीत ज्यातून दूध अगदी सहजपणे बाहेर यायला हवे आणि बाळाला चोखन्याचा जास्त त्रास होऊ नये. काही कंपन्या त्यांच्या बाटलीमधून वेगाने दूध येते म्हणून उत्तम असल्याचा दावा करतात पण अशा कंपन्यांपासून सावध रहा .

योग्य पद्धत

आधी सांगितल्या प्रमाणे,बाटलीची योग्य पकड आणि पकडीची योग्य दिशा बाळाचा बाटलीने दूध पिण्याचा अनुभव सुखद बनवण्यात अगदी मोलाचा वाटा उचलतात. बाळाला एकदाच सर्व दूध न पाजता थोड्या थोड्या वेळाने पाजावे. सुरुवातीला थोडे थोडे पाजून हळू हळू दुधाचे प्रमाण वाढवत न्यावे.बाळ आणि बाटली दोघांची दूध पितानाची स्थिती योग्य आहे ना याची खात्री करून घ्या. बाळाला अगदी सरळ न झोपवता थोडेसे तिरके घ्यावे सोबतच बाळाच्या इतर

संकेतांकडे लक्ष द्या कारण बाटलीने दूध पितांनाची एखादी स्थिती त्यांना आरडायक वाटू शकते तर दुसरी एखादी स्थिती त्यांच्या साठी कठीण असू शकते. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon