Link copied!
Sign in / Sign up
49
Shares

बाळाचे या ६ प्रकारच्या रडण्यामागे ही कारणे असू शकतात


बाळंच्या रडण्याच्या प्रकारानुसार ते का रडतात हे आपल्याला बरेच निरीक्षण केल्यावर समजू शकते. आम्ही अशी काही निरीक्षणे तुम्हांला सांगणार आहोत जी तुम्हांला बाळ का रडत आहे हे जाणून घेण्यास आणि त्याला शांत करण्यास नक्की उपयुक्त ठरतील

१. मला भूक लागली आहे

बारीक आवाजात एकसुरी न थांबता सतत रडणे आणि जर तोंडाजवळ बोट नेलं असता चोखायला सुरवात करणे किंवा जिभेने आणि ओठाने चोखल्यासारखे करणे तोंडात हात किंवा बोट घालणे आणि चोखत राहणे अशी लक्षणे बाळाला भूक लागली आहे आणि म्हणून ते रडत असल्याचे दर्शवते

काय कराल : अश्यावेळी बाळाला लगेच पाजायला किंवा भरवायला घ्या. कारण बाळ भुकेनं खूप व्याकुळ झाल्यावर तुम्ही पाजायला घेतल्यावर बाळ अधाश्या सारखं भर-भर दूध पिते आणि अश्यावेळी पोटात हवा जाऊन बाळाच्या पोटात गॅसेस होण्याची शक्यता असते.

२. मी दमलो/दमले आहे किंवा मला अस्वस्थ होत आहे

बाळ जर कर्कश किंवा अनुनासिक (नाकातून ) रडत असेल तर बाळाला मी दमलो आहे मला आता झोप आली आहे दर्शवते आणि आणि अश्यावेळी बाळा डोळे चोळत जांभई देत रडत असते. किंवा कधी कधी बाळाला खूप गरम झालेले असते त्यामुळे मला आता उघडे करा किंवा थंडी वाटत असेल तर मला गुंढाळा किंवा जर बाळाला बराच वेळ डायपर घातलं असेल तर ते काढा किंवा सु-शी केल्याने अस्वस्थ झाले असेल तर बाळ अश्या प्रकारे रडते आणि तुम्हांला माझ्याकडे लक्ष द्या असे सांगत असते.

काय कराल अश्यावेळी बाळाचे डायपर चेक करा त्याने शु-शी केली नाही ना हे तपासा ,बाळाला झोप अली असेल तर त्याला छान कोमट पाण्याने पुसून कोरडे स्वच्छ कपडे घालून झोपावा.. हलक्या हाताने पाय दाबा

३. मला त्रास होत आहे /आता बास झाले

कर्कश ओरडणे, हात-पाय झटकणे डोके हलवणे अश्याप्रकारे बाळ ज्यावेळी रडते अश्यावेळी त्याला आसपासच्या वातावरणाचा किंवा गोंगाटाचा लोकांचा त्रास होत असतो. तो या प्रकारच्या रडण्यातून मला त्रास होत आहे आता बास झाले हे सांगण्याचा पर्यंत करते.

काय कराल : अश्या प्रकारच बाळाचे रडू ज्यावेळी तुम्ही ऐकाल त्यावेळी बाळाला बाजूला शांत ठिकाळी घेऊन जा त्याला शांत करा त्याला खांद्यावर घेऊन जरा थोपटा भरपूर माणसं आसपास असतील तर कोणी नसेल अश्या बाहेर घेऊन जा. त्याला शांत करा

४. मला कंटाळा आला आहे किंवा माझ्याकडे दुर्लक्ष का करत आहेत

अश्यावेळी बाळ चांगले खेळत असेल किंवा त्याचे काहीतरी चालेले असेल आणि अचानक रडायला लागल्यावर हे रडणे बाळ मला कंटाळा आला आहे किंवा माझ्याशी खेळता -खेळता-गप्पा मारत असताना असे अचानक निघून का गेलात माझ्याकडे दुर्लक्ष का करत आहात

काय कराल : बाळाला उचलून घ्या त्याचाशी गप्पा मारा त्याला खेळावा बाळ शांत होईल

५. माझे पोट दुखत आहे

तीव्र वेदनेने ओरडणारे बाळ किंवा ते चुळबुळ करत असेल तर बाळाचे पोट दुखत आहे असे समजावे बऱ्याचदा बाळाचे पोट दुपारी किंवा संध्याकाळीदुखते आणि याकाळात बाळ असे रडते आढळते, आणि हे रडणे बरेचदा तासभर सुद्धा चालू शकते साधारणतः जन्मानंतर सुमारे ३ रा आठवड सुरू होतो त्यावेळी बाळ असे रडू शकते आणि हे साधारण तिसऱ्या चौथ्या मोहिनी पर्यंत चालू शकते

काय कराल : बाळाचे पोट दुखत असेल त्यावेळी त्याला शांत करणे तसे कठीण असते अश्यावेळी बाळाला तुमच्या पायावर झोपून त्याच्या पायची हालचाल करवी ज्यामुळे पोटावर हलकासा दाब येईल आणि गॅस असतील तर ते सुटतील जोरात करू नये. त्याला खांद्यांवर घेऊन पाठीला हळुवार हात फिरवावा.

६. मला बरं वाटत नाहीये

अगदी बारीक आवाजात नाकातून अगदी दमल्यासारख्या आवाजात रडते त्यावेळी बाळाला काही त्रास होतोय का किंवा ताप आलाय का ? काही चावतंय का ? काही टोचतंय का काही दुखतंय का तपासावे

काय कराल : बाळाच्या काहीतरी छोट्या-मोठ्या कुरबुरी चालू असतात त्याने घाबरून जाण्यासारखे काही नाही पण दुर्लक्ष देखील करू नका. तुम्हांला जर काय होत आहे काळात नसेल तर डॉक्ट्रांना बोलवा किंवा बाळाला डॉक्टरांकडे घेऊन जा

सुरवातीला बाळा का रडते हे जाणून घेणे अवघड जाते हळू-हळू-जसं बाळाचा दिनक्रम चालूं होतो त्यावेळी त्याचा रडण्याचे अंदाज येऊ लागतात. ज्यावेळी बाळ का रडते याचा काहीच अंदाज लागत नाही त्यावेळी मोठ्या अनुभवी विचारी व्यक्तीचा सल्ला घ्या तसेच डॉक्टरांना संपर्क करा. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon