Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

बाळाचे पेसिफायर किंवा चोखणी कशी सोडवावी

            गोंधळ घालणाऱ्या किंवा चिडचिड्या बाळाला शांत करण्यासाठी पेसिफायर किंवा चोखणीची आईला खूप मदत होते. झोपताना जी बाळे पेसिफायर किंवा चोखणी घेऊन झोपतात त्यांना एसआ़यडी किंवा सडन इन्फंट डेथ सिन्ड्रोम च्या घटना तुलनेने कमी घडत असल्याचे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. अनेकदा, पेसिफायर किंवा चोखणी चोखताना फार किरकर न करता बाळ शांतपणे झोपून जाते कारण पेसिफायर झोप येण्यास उद्युक्त करते. अर्थात म्हणून पेसिफायरवर जास्त अवलंबून राहणे ही काही फार शहाणपणाची कल्पना नक्कीच नाही. त्यामुळे आपल्या बाळाची चोखणीची किंवा पेसिफायरची सवय ज्या पालकांना सोडवायची आहे अशांसाठी काही टिप्स-

१. अपयशाची तयारी ठेवा

बाळ स्वतःहून पेसिफायर किंवा चोखणी सोडून देत असल्याचे फार क्वचितच पाहिला मिळते. अनेक पालकांना बाळाची पेसिफायरची सवय घालवणे किंवा त्यांना तो न देणे हे एक दुःस्वप्नासारखे वाटू शकते कारण मुले चिडचिड करतात. पालकांनी मुलांना वेळ द्यायला हवा आणि हळुहळु त्यांची ही सवय सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सुरुवातीला काही वेळा अपयश येणार पण धीर न सोडता आपल्या संकल्पाविषयी दृढ रहा. आपल्या बाळासाठी पेसिफायर सवय नसून व्यसनासारखे झाले आहे हे आपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यांची ही सवय एका रात्रीत जादु झाल्यासारखी बदलेल अशी अपेक्षा आपण ठेवूही नये. जसा काळ पुढे जाईल तसे मुलांना पेसिफायर किंवा चोखणी शिवाय राहणे शक्य होईल.

२. मुलांच्या हट्टापुढे झुकू नका

काही वेळा पालक मुलांच्या तोंडातून चोखणी किंवा पेसिफायर काढून टाकतात आणि मग बाळाने रडून गोंधळ घातला की पुन्हा काही तासांने परत त्यांच्या तोंडात देतात. मुलांच्या भल्यासाठीच त्यांची पेसिफायर किंवा चोखणीची सवय बंद व्हावी असे वाटत असेल तर आपल्या निर्णयाशी ठाम रहा. पेसिफायर किंवा चोखणी काढून घेतल्यास ती पुन्हा मुलांच्या तोंडात देऊ नका. मुलांच्या चांगल्यासाठीच ही गोष्ट करताहात त्यामुळे थोडे कडक होण्याची गरज आहे. मुले एकदा किंवा दोनदा रडून गोंधळ घालतील पण त्यांच्या रडण्याने किंवा गोंधळाने किंवा अशा विचित्र कृतींनी आईवडिलांना फरक पडत नाही हे कळल्यानंतर ते ही सवय सोडून देतील.

३. पेसिफायर किंवा चोखणी ला पर्याय द्यावा

पेसिफायर किंवा चोखणी चोखण्यात बाळांना आरामदायी वाटते हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे पेसिफायर किंवा चोखणी नसताना बाळाला काय आवडेल किंवा कोणत्या वस्तूने बाळाला आराम वाटेल त्या पर्यायी गोष्टींचा आपल्याला शोध घ्यावा लागेल. रडणाèया किंवा गोंधळ घालणाऱ्या मुलांना शांत करण्यासाठी बाळाला पाळण्यात खेळवताना त्यांच्यासाठी आवडती खेळणी द्यावी, त्यांच्यासाठी गाणी म्हणावी अशा गोष्टी करता येतात.

पेसिफायर किंवा चोखणीची सवय मोडण्यासाठी त्याच्या टोकाशी कडू किंवा तत्सम गोष्टी जसे कडुqनबाचा रस किंवा कारल्याचा रस लावून मग ते मुलांना चोखायला द्यावे. बाळ पुढच्याच क्षणाला पेसिफायर तोंडातून काढून फेकून देईल जे आपल्याला अपेक्षित आहे. ही गोष्ट २-३ दिवस सातत्याने केल्यास नक्कीच ही कल्पना सुफळ होईल.

४. पेसिफायरच्या वापरावर मर्यादा 

 पेसिफायर किंवा चोखणी न मिळाल्याने मुले चिडचिड करतील किंवा रडून गोंधळ घालतील. रोजच पेसिफायर वापरल्यास बाळांना त्याची सवय लागते जणू एखादे व्यसनच असावे त्यामुळे ही सवय सोडणे त्यांच्यासाठी अवघड असते. पेसिफायरचा वापर प्रसंगानुरुप क्वचित केल्यास त्यात काही धोका नाही.

५. चांगली आणि वाईट परी

 मुलांना परीकथा आवडतात त्यावर त्यांचा चटकन विश्वास बसतो. आपले बाळही असेच परीकथांमध्ये रमणारे असल्यास त्यांना पेसिफायर किंवा चोखणी सतत वापरल्यास वाईट परी येऊन आईला रागवेल किंवा घेऊन जाईल अशी कथा रचून सांगू शकतो. अर्थात अशी गोष्ट सांगण्याच्या कल्पनेचा कितपत फायदा होईल हे सांगता येत नाही पण प्रयत्न करून पहायला काय हरकत आहे.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon