Link copied!
Sign in / Sign up
22
Shares

तुमचा तान्हा संध्याकाळी का रडतो ?


तान्ह्या बाळाला समजणे खूप कठीण असते केव्हा त्यांचा मूड बदलून जाईल आणि केव्हा ती रडायला लागतील सांगता येत नाही. आणि रडल्यानंतरच लगेच हसायलाही लागतील. अशा बाललीला तान्ह्या बाळांच्या चाहलू असतात. त्यांना बोलता येत नसल्याने त्यांना नेमका काय त्रास होत आहे हेही समजणे कठीण होऊन जाते. आणि संध्याकाळी ते खूप रडत असतात आता नेमके संध्याकाळीच ते जास्त का रडतात ते समजण्याचा प्रयत्न करू.

१) संध्याकाळी फिरण्याची इच्छा असते

    जसे की, आपण जर एखाद्या जागेवर आणि एकाच ठिकाणी बसून किंवा राहत असू तर आपल्याला खूप कंटाळा यायला लागतो आणि आपली कुठेतरी बाहेर जाण्याची इच्छा होते. त्याच प्रकारे तुमचा तान्हाही खूप बोर होऊन जातो त्याला बाहेर फिरण्याची व मोकळी हवा खाण्याची इच्छा असते. आणि त्यासाठीच तो अस्वस्थ होतो.

२) फिरवण्याची एक वेळ बनवून घ्या

बाळाला संध्याकळी किंवा सकाळी फिरवण्याची एक वेळ बनवून घ्या. आणि बाळाला जस जसे समजायला लागते तसतसे बाळ बाहेर जाऊन लोकांना, आजूबाजूचा मायाजाल बघण्यात त्याला सारस्व असते. आणि त्यालाही तुम्ही हळूहळू इतर प्राण्यांची, वस्तूंची ओळख करून द्या.

३) भूकही लागलेली असते

संध्याकाळी बाळाला भूकही लागून जाते. कारण ज्या पद्धतीने आपल्याला भूक लागते तशीच त्यालाही लागते. आणि त्यामुळे बाळ रडत असते. काहीवेळा बाळाची भूकही पूर्ण होत नाही आणि वातावरणाच्या बदलामुळे बाळाला त्याच वेळेला खूप भूक लागते.

४) चीड - चिडलेपण

काहीवेळा तुम्ही दोन्ही (नवरा -बायको) म्हणजे तुमचे कुटुंब बाहेर फिरायला गेलात, डॉक्टरांकडे गेलात तेव्हा त्या फिरण्यामुळे बाळाला थकवा येऊन जातो आणि त्याचे चीड चिडलेपण संध्याकाळी काढतो आणि तुम्हीही खूप थकलेले असल्याने त्याचे रडणे जास्तच जाणवते.

५) संध्याकाळी वातावरणातील होणारा बदल

संध्याकाळी बऱ्याचदा वातावरणात एकदम थंडी वाजायला लागते किंवा अंधारून येऊन पावसाची सर पडायला लागते त्यामुळे बाळही घाबरून जाते. आणि रडायला लागते. त्यामुळे बाळाला ह्यावेळेस बाळाला वातावरणातील बदल सांगावा. जेणेकरून त्यालाही सवय होऊन मोठेपणी घाबरणार नाही.

ह्यावर काय उपाय करता येईल

* बाळाला संध्याकाळी फिरायला घेऊन जावे.

* त्याचे डायपर चेक करून घ्यावे. ओले आहे का ?

* त्याला भूकही लागली असेल तर स्तनपान करावे.

* त्याला थंडी वाजत असेल तर स्वेटर घालून घ्यावे.

* त्याचाशी गप्पा माराव्यात आणि त्याला संध्याकाळी खेळवावे.

काही बाळ संध्याकाळी रडत नाहीत तर रात्री रडत असतात त्याचे नेमकं कारणे काय ते पुढच्या लेखात पाहू. 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

We have a great opportunity for you. You can EARN up to Rs 10,000/- every month right in the comfort of your own HOME. Sounds interesting? Fill in this form and we will call you.

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon