Link copied!
Sign in / Sign up
4
Shares

प्रत्येक आईच्या मनात असते या ५ प्रकारची भीती


आई होणे हा एक सुंदर अनुभव तर आहेच पण याचसोबत प्रत्येक आईला बाळासाठी काळजी आणि भीती देखील वाटत असते. कोणत्याही आईला पूर्णपणे माहित नसते की बाळाच्या बाबतीत काय करावे आणि कोणते निर्णय घेऊ नयेत. कुठे न कुठे शंका असतेच. ‘‘ ही गोष्ट अशाप्रकारे करणे योग्य आहे का?” “माझ्या बाळासाठी हे योग्य आहे का?” किंवा “मी हे अजून चांगल्या पद्धतीने करू शकते का?” असे अनेक प्रकारचे प्रश्न एका आईला सतावत असतात. जेंव्हा तिची आई किंवा इतर स्त्रिया लहान बाळांना उत्तम प्रकारे आणि सहजतेने सांभाळत असतात तेंव्हा आईच्या मनात कुठेतरी एक विचार येतोच की – ह्यांना हे इतके छान कसे जमते?

तसे पहिले तर उत्तम मातृत्व हे सवयीतून येते. प्रत्येक आई आपल्या पाल्याला एका वेगळ्या प्रकारे सांभाळत असते, घडवत असते. तेंव्हा तुम्हाला जे योग्य आणि सुरक्षित वाटेल ते करा. काही माता बाळ ६-७ महिन्यांचे झाल्यावर त्याला घट्ट अन्न खाऊ घालतात तर काही मातांना १ वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय बाळाला घट्ट अन्न खाऊ घालावेसे वाटत नाही. तोपर्यंत फक्त स्तनपानच देणे त्यांना योग्य वाटते. यामागे बाळ आजरी पडू नये अशी भीती व त्याचे योग्य पोषण व्हावे एवढाच हेतू असतो.

इथे आम्ही प्रत्येक आईला बाळाविषयी वाटणाऱ्या काही काळजी आणि भीतींची यादी दिली आहे.

१)  बाळाला कड्यावर घेतल्यावर 

सुरवातीला बाळाला योग्य प्रकारे कडेवर घेतले आहे की नाही याची आईला काळजी असते. बाळाला नीट पकडले आहे ना? त्याला श्वास घेण्यास आपल्यामुळे त्रास तर होत नाही ना? अशा शंका आईला सतत असतात. यात सगळ्यात मोठी भीती म्हणजे बाळ कडेवरून खाली पडणार तर नाही ना याची असते. बाळाला कडेवर घेतले असतांना हात घट्ट नसेल, बाळाला आरामदायी वाटेल असे पहा. बाळ खाली पडण्याची भीती असेल तर तुम्ही त्याला कडेवर घेऊन कुठे फिरत आहात त्याकडे लक्ष दया. शक्यतो निसरड्या फरशीवर जाऊ नका. पलंगाच्या आजूबाजूला त्याला घेऊन फिरणे योग्य आणि सुरक्षित वाटत असेल तर तसे करा. बाळाला कडेवर घेऊन चालण्याचा सराव केल्यास तुम्हाला आत्मविश्वास येईल.

२) जन्म नाळेची स्वच्छता करणे 

डॉक्टर सुरवातीपासूनच जन्मानाळेची स्वच्छता आणि योग्य निगा राखायला सुचवतात. या नाळेच्या आजूबाजूला कापडाने किंवा टिश्यूने पुसून घेणे गरजेचे असतेच ज्यामुळे ती वाळून गळून पडते. बाळाला पाण्याने स्वच्छ करतांना काळजी घ्यावी लागते की पाणी सरळ नाळेवर पडणार नाही. एखाद्या आठवड्यानंतर नाळ गळून पडली की मग आईची काळजी मिटते.

३)  बाळाची नखे कापणे

लहान बाळाची नखे इतकी नाजूक आणि पातळ असतात की त्यांना कापणे म्हणजे एक अवघड काम वाटते. पण बाळाच्या हाताची नखे कापणे गरजेचे आहे कारण खेळतांना ते स्वतःला जखम करून घेण्याची शक्यता असते. काही पालक स्वतःच दाताने तोडून बाळाची नखे कापतात जेणेकरून नेलकटरने कापतानाची भीती राहत नाही.परंतु असे करताना त्यांच्या त्वचेवर बॅक्टेरिया राहू शकतात. या ऐवजी कोणाची तरी मदत घेऊन त्यांना बाळाचा हात नीट पकडायला सांगा आणि कटरच्या मदतीने नखे हळूच कापून घ्या.

४)  बाळाला अंघोळ घालणे

एक महत्वाची भीती आईच्या मनात असते ती म्हणजे बाळाला टब मध्ये अंघोळ घालतांना बाळ हातातून सटकू नये किंवा त्याला कोणती इजा होऊ नये. असे न होण्यासाठी अंघोळीसाठी लागणारे सगळे समान तुमच्या जवळ ठेवा जसे, साबण, वाॅश क्लॉथ, टॉवेल. टबच्या बाजूला थोड्याश्या दूर अंतरावर फरशीवर एक कोरडा टॉवेल पसरवून ठेवा जिथे पाणी पडणार नाही. बाळाला अंघोळ घालतांना एका हाताने बाळाला नेहमीच पकडून ठेवा. अंघोळ झाल्यावर बाळाला उचलून त्या कोरड्या टॉवेलवर ठेवा आणि दुसऱ्या टॉवेलने पुसा म्हणजे पाणी सगळीकडे पसरणार नाही. बाळाला स्वच्छ केल्यानंतर डायपर, कपडे घालून तुमच्या इच्छेप्रमाणे पावडर लावा. आणि पहा तुमचे गुटगुटीत बाळ अंघोळ करून तयार !  

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
100%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon