Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਸੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘੁਰਨਾ; ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਕੀ ਸਮਝੇ?

ਸੋ, ਇਹ ਹਨ 5 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸਮਝੇ:

1. ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ “ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਥਰੇ ਘਰ” ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਠੇ ਤੇ ਨਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰਹ ਹੋ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਕੇੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਹੈ।

2. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਵੱਧ ਲੂਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਓਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੈ

ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਜਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੁ ਥੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

4. ਘਰ ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਵੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਊਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਨੋਕ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਪਿਆਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon