Link copied!
Sign in / Sign up
2
Shares

10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ


ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਡਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!

ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ !! ਹਾਇ ਰੱਬਾ, ਹਰ ਚੀਜ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਧਾਰਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੱਟਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਹ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ :

1. ਅੰਦਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੰਬਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ।

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਕ ਕੈਥੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।

3.ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਰਹੋਂਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਲਹਿਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਉਂ।

4..ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਦਬਾਅ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।

6.ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

7.ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. LOL ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ whatsapp ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ!

9.ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਖ਼ਮ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੁਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਉਂਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਜਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰੇਗਾ।

10.ਕੜਵੱਲ

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜਵੱਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon