Link copied!
Sign in / Sign up
4
Shares

बाळाचे लंगोट किंवा डायपर बदलणे या प्रकारे सोप्पे करा.


बाळ झाल्यानंतर पालक म्हणून अनेक बदल स्वतःमध्ये करावे लागतातच पण काही गोष्टींची सवयही करावी लागते. बाळाला सांभाळताना महत्त्वाची एक गोष्ट आवडत नसली करण्याशिवाय पर्याय नसतो ते म्हणजे डायपर किंवा लंगोट बदलणे. पालकांना खरे तर ही गोष्ट आवडत नाही हे खरे असले तरीही बाळांना तरी ते कुठे आवडते. बहुतेक बाळांना डायपर बदलून घेणे अजिबात आवडत नाही त्यामुळे बाळे किरकिर करतात आणि काही वेळा लंगोट किंवा डायपर बदलताना रडतात सुद्धा. डायपर बाळासाठी सुरक्षित असतो पण योग्य काळजी न घेतल्यास तो त्रासदायकही ठरु शकतो.

गरज असेल तेव्हा आणि विशिष्ट काळानंतर बाळाचे डायपर बदलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गरज नसताना आपल्या बाळाचे डायपर बदलण्यास टाळाटाळ करु नये. डायपर वापरताना खूप मोठा किंवा आखूड वापरू नये बाळाला कोणत्या मापाचा लागेल त्या प्रमाणे आणावा.

डायपर बदलताना बाळ आनंदी रहावे म्हणून काय करावे ते पाहूया.

१ बाळाबरोबर लहान व्हा

लहानग्यांना डॉक्टर इंजेक्शन देतात तेव्हा त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आपण त्यांच्याशी गप्पा मारतो अगदी लहान होऊन बोबडे बोल बोलतो. डायपर बदलतानाही हीच गोष्ट लक्षात ठेवावी. डायपर बदलतानाही लहान होऊन बाळांशी गप्पा माराव्या. त्यांच्या डोळ्यात पाहून काहीतरी खेळ करावा किंवा डोळ्याांनी त्यांना खुणवावे जेणेकरून ते हसतील, मजा वाटेल. त्यांच्या भाषेत बोलू शकत नसलात तरीही त्यांच्याकडे पाहून मान डोलवा. असे सगळे खेळ करता करता मुलांचे डायपर सहजपणे बदलू शकते.

२ खेळण्याच्या जागी बदला डायपर

बाळाची खेळणी जिथे ठेवलेली असतात आणि मुले खेळण्यांशी जिथे खेळतात. बाहुल्या, गाड्या अनेक गोष्टी जिथे मुले मस्त रमतात अशी एक जागा घरात असतेच. त्यामुळे बाळ एखाद्या खेळण्याबरोबर रमले असताना डायपर बदलणे सोपे जाईल. कारण खेळण्याशी खेळताना त्यांना आपला डायपर बदलला जातोय हे चटकन लक्षात येणार नाही कारण ते कोणत्यातरी गोष्टीत रमलेले असतील.

३ बाळांना वेळ द्या.

डायपर बदलायचे आहे असे म्हटल्यावर बाळ कशी प्रतिक्रिया देते ते पहा. जर बाळाची प्रतिक्रिया नकारात्मक असेल तर बाळाला थोडा वेळ द्या आणि डायपर कधी बदलणार आहात ते ही सांगा. उदा. दहा मिनिटांनंतर डायपर बदलणार आहे असे सांगा. वेळ कसा मोजणार तेही त्यांना सांगा किंवा दाखवा. या वेळात मुले स्वतःला समजावतील आणि डायपर बदलण्याासाठी मानसिक तयारी करतील. त्यामुळे नेमके डायपर बदलताना मुलांचे नखरे, वैताग, चीडचीड टाळता येईल.

४ मुलांना परिचित करुन द्या

काही कालावधीनंतर नियमित डायपर बदलण्याच्या कृतीची मुलांना सवय होते. तरीही सुरुवातीला या सगळ्याचा परिचय होण्यासाठी काही कालावधी लागणार. मुलांना नियमित डायपर बदलावा लागण्याची सवय करण्यासाठी त्यांच्या खेळण्यांचा किंवा रोज ज्या बाहुलाबाहुलीशी ते खेळतात त्यांचा वापर करा आणि खेळा खेळात त्या बाहुला बाहुलीला सुद्धा कसे डायपर बदलावे लागते ते समजावून सांगा. मुलांना त्यांची लाडकी बाहुली किंवा रोबोट सुद्धा नियमित डायपर बदलत असल्याचे पाहून मुले डायपर बदलण्याला सरावतील आणि त्या गोष्टीला विरोध करणार नाहीत. तसेच मुलांच्या हातात नवा डायपर द्या जेणेकरून त्यांना खराब झालेला डायपर बदलून स्वच्छ नवा डायपर घातला पाहिजे हे लक्षात येईल.

५ मुलांची मनस्थिती किंवा मूड चांगला राखा

मुलांचे डायपर बदलण्याची वेळ झाली आहे किंवा तो बदलावा लागणार आहे हे लक्षात येते तेव्हा मुलांचा मूड किंवा मनस्थिती किंवा चित्तवृत्ती कशा आनंदी राहातील याकडे लक्ष द्या. मुलांची आवडती गाणी लावा किंवा त्यांच्याशी बोला किंवा त्यांना गमतीजमती करून हसवा. कदाचित मनस्थिती आनंदी असताना बाळ हसत असताना ते सहजपणे तुम्हाला डायपर बदलू देईल आणि काहीही रडारड किंवा चीड चीड करणार नाही.

या काही गोष्टींमुळे डायपर बदलण्याचे अवघड आणि नावडते कामही चुटकी सरशी होऊन जाईल.

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon